Werkdruk

Wat is dat nu precies: ‘werkdruk’? En wat kan jij als leidinggevende daaraan doen? 

Direct naar: ...
Werkdruk hoofd neer 1x1

Wat is werkdruk?

Werkdruk is een situatie waarin er een disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om hieraan te voldoen. Om goed te functioneren, moet er een goede balans zijn tussen de werklast en de belastbaarheid van de werknemer. Is die balans verdwenen, dan wordt de werkdruk te hoog. Zowel werkgevers als werknemers hebben een verantwoordelijkheid om hoge werkdruk te voorkomen.

Werkdruk valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkdruk kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid.

Aan de slag met werkdruk

Als leidinggevende in een woningcorporatie kun je op drie manieren met werkdruk aan de slag:

Werkdruk bespreken met de individuele medewerker Bespreek werkdruk in functioneringsgesprek, maar ga ook regelmatig na hoe hoog de werkdruk is. Werkdruk bespreken met het team Bespreek verdiepend werkdrukonderzoek en let op signalen van werkdruk. Je eigen werkdruk aanpakken Als leidinggevende kun je zelf ook te maken krijgen met te hoge werkdruk. Bekijk de informatie voor medewerkers over werkdruk.

Meer info over werkdruk

Werkdruk in cao Woondiensten De cao Woondiensten bevat een artikel met afspraken over onderzoek en aanpak van werkdruk bij corporaties. Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties Deze vragenlijst behandelt ‘werkdruk’ en ‘ongewenste omgangsvormen’, afgestemd op de corporatiebranche. Signaleringschecklist werkdruk De checklist helpt je bij het signaleren van werkdruk. Je krijgt een overzicht op basis waarvan je een beoordeling maakt. Top 4 werkdrukoorzaken corporaties Welke oorzaken in de werksituatie leiden tot het grootste energieverlies bij corporatiemedewerkers? Cases uit de corporatiepraktijk Lees de ervaringen van corporaties in interviews.