Werkdruk

Wat is dat nu precies: ‘werkdruk’? En wat kan jij als leidinggevende daaraan doen? 

Werkdruk hoofd neer 1x1

Wat is werkdruk?

Werkdruk ontstaat als een medewerker niet kan voldoen aan de eisen die het werk aan hem stelt. Bijvoorbeeldwanneer een werknemer te weinig tijd heeft om zijn werk af te krijgen of onmogelijk het gewenste resultaat kan halen. Zeker wanneer een medewerker hier zelf niets aan kan veranderen, is er al snel sprake van te hoge werkdruk. het is overigens een misverstand dat werkdruk alleen veroorzaakt kan worden door een hoog werktempo en een grote werkhoeveelheid. Ook zaken als taakonduidelijkheid, veranderingen en samenwerkingsproblemen kunnen tot hoge werkdruk leiden.

Werkdruk valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkdruk kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid.

Aan de slag met werkdruk

Als leidinggevende in een woningcorporatie kun je op drie manieren met werkdruk aan de slag:

Werkdruk bespreken met de individuele medewerker Bespreek werkdruk in functioneringsgesprek, maar ga ook regelmatig na hoe hoog de werkdruk is. Werkdruk bespreken met het team Bespreek verdiepend werkdrukonderzoek en let op signalen van werkdruk. Je eigen werkdruk aanpakken Als leidinggevende kun je zelf ook te maken krijgen met te hoge werkdruk. Bekijk de informatie voor medewerkers over werkdruk.

Meer info over werkdruk

Werkdruk in cao Woondiensten De cao Woondiensten bevat een artikel met afspraken over onderzoek en aanpak van werkdruk bij corporaties. Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties Deze vragenlijst behandelt ‘werkdruk’ en ‘ongewenste omgangsvormen’, afgestemd op de corporatiebranche.