Werkdruk

Werkdruk hoofd neer 1x1

Wat is werkdruk?

Wat is dat nu precies: ‘werkdruk’? Hoe kun je het onderzoeken? En wat zijn de belangrijkste oorzaken – én maatregelen – bij corporaties?

Info werkdruk Top 4 werkdrukoorzaken corporaties
Werkdruk in cao Woondiensten De cao Woondiensten bevat een artikel met afspraken over onderzoek en aanpak van werkdruk bij corporaties. Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties Deze vragenlijst behandelt ‘werkdruk’ en ‘ongewenste omgangsvormen’, afgestemd op de corporatiebranche. Werkdruk-cases uit de corporatiepraktijk Lees de ervaringen van corporaties in interviews.