Communities van FLOW

Direct naar: ...

FLOW wil medewerkers bij corporaties een platform bieden voor kennisuitwisseling en onderlinge ontmoeting. Deze ontmoetingen kunnen off- en online zijn en hebben als doel om met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen, standpunten te bepalen en samen dingen te maken (co-creatie). De digitale communities zijn een eigentijdse manier om medewerkers met elkaar, met professionals werkzaam bij corporaties, te laten verbinden en kennis te laten stromen op specifieke thema's.

Hybride werken

Community Hybride werken

In de community Hybride werken delen we kennis, informatie en contacten. De community is bedoeld voor HR-adviseurs, leidinggevenden, beleidsmakers en OR. Stel je vragen, vind collega's in de sector en doe inspiratie op over leidinggeven aan hybride werken. Je vindt steeds nieuwe info vanuit FLOW. Ook hebben we hier online inspiratie- en intervisie-uurtjes.

Meld je aan
Geeltjes 1x1

Community SPP-DI

In de community SPP-DI delen we kennis, informatie en contacten. De community is bedoeld voor HR-adviseurs, leidinggevenden, beleidsmakers en OR. Stel je vragen, vind collega's in de sector en doe inspiratie op over Strategische Personeelsplanning & Duurzame Inzetbaarheid (SPP-DI). Je vindt steeds nieuwe info vanuit FLOW. Ook hebben we hier online inspiratie- en intervisie-uurtjes.

Meld je aan
Werkdruk werken in bed

Community Werkdruk

In de community Werkdruk kun je ervaringen delen, vragen stellen en kennis opdoen over werkdruk. Zoals over de aanpak, werkdrukbeleid, onderzoek, oorzaken, best practices en casussen. De community is bedoeld voor HR-adviseurs/managers, preventiemedewerkers, leidinggevenden en degenen binnen de corporatie die zich bezighouden met werkdruk.

Meld je aan Interview Patricia Willemsen over community
Risico

Community Branche-RI&E

In de community Branche-RI&E kun je ervaringen delen, vragen stellen en kennis opdoen over de nieuwe branche Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) die sinds 1 oktober 2022 beschikbaar is en die de Mensely-RI&E opvolgt. De community is bedoeld voor iedereen die binnen de corporatie verantwoordelijk is voor veiligheid en gezondheid van medewerkers en betrokken is bij de RI&E zoals: HR-managers, HR-adviseurs, leidinggevenden, preventiemedewerkers, Arbo-/veiligheidskundigen en OR-leden.

Meld je aan

Andere communities?

Er komen in de toekomst nog meer communities. Vragen of opmerkingen hierover zijn welkom.

Mail naar communities@flowweb.nl

Download de App

Je kunt de communities ook volgen op je mobiel of tablet. Wel zo handig. Als je de app hebt gedownload, log dan in met flow.embracecloud.nl.

Steun van ESF

De FLOW-communities zijn mede tot stand gekomen door financiering van het Europees Sociaal Fonds.