Disclaimer

De inhoud (waaronder tekst, foto's, logo's en dergelijke) van deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van stichting FLOW worden verveelvoudigd en/of worden gebruikt voor andere websites of enige andere toepassing.

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en stichting FLOW neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kun je per e-mail aan ons kenbaar maken.

Ook als je meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, dan horen wij dit graag.

Op het Kansenportaal (een site die is gekoppeld aan flowweb.nl, namelijk kansenportaal.flowweb.nl) staan deels vacatures die afkomstig zijn van een externe site. Omdat deze automatisch op het Kansenportaal zijn binnengehaald, is het mogelijk dat deze onjuiste of onvolledige informatie bevat. Je kunt geen rechten ontlenen aan de getoonde informatie.