In je regio

Maak jij al deel uit van een actieve regio?

Direct naar: ...
FLOW regios

Twaalf regio's

Op de kaart zijn de twaalf regionale samenwerkingsverbanden van corporaties in beeld gebracht. Verderop op deze pagina zie je meer informatie over deze regio's, de corporaties die er deel van uitmaken en de websites van de regio's.

Regiowijzer 1x1

Regio als versneller voor duurzame inzetbaarheid

Hoe kun je als corporatie samenwerken op het gebied van duurzame inzetbaarheid? In de regiowijzer is de visie en praktijk van de regionale samenwerkingsverbanden en FLOW gebundeld. Download deze en bekijk de video van de bijeenkomst over de regiowijzer!

Alles over de Regiowijzer

Actieve regio's

(Klik op de naam van de regio voor een overzicht van deelnemende corporaties en de projectleider.)

Ondersteuning door FLOW

FLOW draagt op de volgende manier bij:

  • Kennisdelen met de regio’s
  • Toegang bieden tot de Mijn FLOW-omgeving
  • Faciliteren van een eigen regionale website met een eigen e-mailaccount en een Kansenportaal met logo van de regio
  • Toegang bieden tot het Kansen­portaal met regionale huisstijl voor medewerkers die werken bij een aan de regio verbonden corporatie
  • Helpdesk-ondersteuning bieden bij onder meer regionale website en regionale toepassing Watdoejijmorgen
  • Mogelijkheid bieden om een financiële bijdrage aan te vragen,­ voor regionale evenementen
  • Mogelijkheid bieden om inschrijving voor leeractivitei­ten digitaal via Watdoejijmorgen te laten verlopen
  • Informeren over nieuwe ontwik­kelingen en producten vanuit FLOW
  • Mogelijkheid bieden om in co­creatie met FLOW initiatieven te ontwikkelen voor alle corporaties en hun medewerkers.

De ondersteuning van de regio's zijn mede mogelijk gemaakt door een subsidiebijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).