In je regio

Maak jij al deel uit van een actieve regio?

Direct naar: ...
FLOW regios 2024

Elf regio's

Op de kaart zijn de elf regionale samenwerkingsverbanden van corporaties in beeld gebracht. Verderop op deze pagina zie je meer informatie over deze regio's, de corporaties die er deel van uitmaken en de websites van de regio's.

Wil je weten wat FLOW en jouw regio voor jou kunnen betekenen, bekijk dan de video.

Bekijk de video 'FLOW en jouw regio'
Regiowijzer 1x1

Regio als versneller voor duurzame inzetbaarheid

Hoe kun je als corporatie samenwerken op het gebied van duurzame inzetbaarheid? In de regiowijzer is de visie en praktijk van de regionale samenwerkingsverbanden en FLOW gebundeld. Download deze en bekijk de video van de bijeenkomst over de regiowijzer!

Alles over de Regiowijzer

Actieve regio's

(Klik op de naam van de regio voor een overzicht van deelnemende corporaties en de projectleider.)

Do Kusters 1x1

Samenwerken in de regio

Hoogleraar duurzame inzetbaarheid Aukje Nauta in gesprek met Do Kusters (voormalig projectleider LOC Amsterdam en voormalig DI-adviseur FLOW) over regionaal samenwerken. Deze video is onderdeel van het live event 'DI als onderdeel van reguliere business' op 9 november 2020. Hoe kun je als P&O'er of leidinggevende je organisatie voorbereiden op de toekomst? FLOW verzorgde dit live event als een van de #hoedansessies van Aedes.

Ondersteuning door FLOW

FLOW draagt op de volgende manier bij:

  • Kennisdelen met de regio’s
  • Toegang bieden tot de Mijn FLOW-omgeving
  • Faciliteren van een eigen regionale website met een eigen e-mailaccount en een Kansenportaal met logo van de regio
  • Toegang bieden tot het Kansen­portaal met regionale huisstijl voor medewerkers die werken bij een aan de regio verbonden corporatie
  • Helpdesk-ondersteuning bieden bij onder meer regionale website en regionale toepassing Watdoejijmorgen
  • Mogelijkheid bieden om een financiële bijdrage aan te vragen,­ voor regionale evenementen
  • Mogelijkheid bieden om inschrijving voor leeractivitei­ten digitaal via Watdoejijmorgen te laten verlopen
  • Informeren over nieuwe ontwik­kelingen en producten vanuit FLOW
  • Mogelijkheid bieden om in co­creatie met FLOW initiatieven te ontwikkelen voor alle corporaties en hun medewerkers.

De ondersteuning van de regio's zijn mede mogelijk gemaakt door een subsidiebijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).