Privacystatement

FLOW respecteert je privacy en gaat zeer zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. In dit privacystatement lichten we toe wat voor informatie we over jou verzamelen en wat we daarmee doen. Voor vragen en verzoeken over je gegevens kun je altijd contact met ons opnemen.

Het Fonds Leren & Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van FLOW en/of omdat je deze zelf bij het invullen van gegevens op de website aan FLOW verstrekt. Omdat FLOW nauw samenwerkt met De Corporatie Academie (DCA), worden de gegevens van DCA en FLOW onderling uitgewisseld.

Welke gegevens worden verwerkt?

FLOW kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom FLOW je gegevens nodig heeft?

FLOW verwerkt je persoonsgegevens vanwege je verzoek om je per e-mail op de hoogte te houden van de nieuwste informatie op flowweb.nl (via e-mailalerts) en/of digitale nieuwsbrieven en/of aanmaken van een account.

AI Chatbot

Op Flowweb.nl/loopbaanwijzer en op Mijn FLOW staat een AI Chatbot. Je kunt hier vragen stellen over de Loopbaanwijzer. De vragen en antwoorden die hier worden gesteld/gegeven worden bewaard, maar zijn niet traceerbaar tot een persoon. Als je je mailadres invult in de chatbot, geef je akkoord dat we je mail gebruiken om de chat naar je te mailen. Let op dat je nooit privacygevoelige informatie in een chatbot invult, dus ook in deze niet.

Je kunt geen rechten ontlenen aan de antwoorden van de Chatbot.

Hoe lang bewaart FLOW je gegevens?

FLOW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, zoals hierboven beschreven. Dit is na het doen van de Loopbaanwijzer drie jaar. Omdat je volgens de cao Woondiensten eenmaal per drie jaar recht hebt om met je account gratis de Loopbaanwijzer, inclusief drie loopbaangesprekken, te doen, moeten we je account drie jaar bewaren. Wel kun je vragen je account op niet-actief te zetten.

Delen met anderen

FLOW verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting (conform AVG).

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van FLOW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FLOW gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

We maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Google Analytics

FLOW maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan FLOW te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FLOW heeft hier geen invloed op. FLOW heeft Google geen toestemming gegeven om via FLOW verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Privacyverklaring FLOW Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@flowweb.nl. FLOW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

FLOW neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FLOW maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door FLOW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met FLOW via info@flowweb.nl.

Nieuwsbrieven

Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, mogen wij de interactie binnen de mail volgen. Deze tracking biedt ons de mogelijkheid om relevante informatie te delen zodat jouw ervaring binnen de nieuwsbrieven verbeterd wordt. De tracking van nieuwsberichten omvat geanonimiseerde gegevens zoals klikken, de tijd die op de mail wordt doorgebracht en het algemene gedrag van gebruikers tijdens het lezen van nieuwsbrieven.
We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie zonder uitdrukkelijke toestemming.

Formulieren

Op de website staan regelmatig formulieren waarmee je je kunt aanmelden voor trainingen, bijeenkomsten, vouchers en dergelijke. Op deze formulieren vragen we naar enkele of alle van de volgende persoonlijke gegevens:

Voor het toekennen van bepaalde subsidies of masterclasses is het volgende nog nodig om aan te leveren:

Op basis van deze gegevens zijn we in staat om op een juiste manier de aanmelding voor een opleiding te verwerken of de aanvraag voor een omscholingsvoucher te kunnen beoordelen. We vragen niet meer dan hoogst noodzakelijk is.

Andere websites van FLOW

FLOW heeft naast haar algemene site (flowweb.nl) nog enkele andere sites. Dit zijn sites die zij zelf niet rechtstreeks beheert, maar die zij wel betaalt en dus onder haar verantwoordelijkheid vallen. Het gaat om: watdoejijmorgen.nl, corpoconnect.nlcorpofit.nl, expeditieloopbaan.nl, samenwerkcorporatie.nl, projectloopbaan.nl, klimmr.nl, loopbaaninitiatief.nl, corporatiesinbeweging.nl, krachtinmobiliteit.nl, zuidwestsamenwerkt.nl en bloei-hollandrijnland.nl. Voor deze websites zijn eveneens bovengenoemde teksten over privacy en beveiliging van toepassing. Hierna wordt aangegeven welke gegevens op deze sites worden gevraagd en waarvoor. We vragen op deze sites niet meer dan hoogst noodzakelijk is voor het gebruik van de website door jou en we bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Een deel van deze websites worden beheerd door externe partijen, waardoor medewerkers van deze partijen toegang hebben tot deze gegevens. Met deze partijen heeft FLOW een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Watdoejijmorgen.nl

De website watdoejijmorgen.nl is het centrale startpunt voor iedereen die wil bijblijven, leren, ontwikkelen en groeien in de corporatiesector. De website bevat informatie over ontwikkelingen per vakgebied in de corporatiesector en welke kennis en vaardigheden hiervoor nodig zijn. Tevens geeft de website informatie over leerlijnen en opleidingen. Met het beantwoorden van een aantal vragen krijgt de medewerker een persoonlijk opleidingadvies. Dit advies is vrijblijvend en wordt niet geregistreerd. Het advies kan de medewerker aanvullen door drie open vragen te beantwoorden om zo een persoonlijk opleidings- en ontwikkelplan (plan voor morgen) te genereren. Dit plan wordt alleen opgeslagen als de medewerker inlogt en een account aanmaakt (e-mailadres en wachtwoord). Via watdoejijmorgen.nl kan een medewerker zich inschrijven voor een opleiding of leeractiviteit zoals een e-learning. Deze inschrijving wordt niet geregistreerd op de website van watdoejijmorgen.nl. De inschrijving vindt plaats via de watdoejijmorgen-Academie. FLOW heeft hiertoe een verwerkersovereenkomst afgesloten met De Corporatie Academie.

Regiosites

De regiosites van FLOW zijn: corpoconnect.nlcorpofit.nl, expeditieloopbaan.nu, samenwerkcorporatie.nl, projectloopbaan.nl, klimmr.nlloopbaaninitiatief.nlcorporatiesinbeweging.nl, krachtinmobiliteit.nl, zuidwestsamenwerkt.nl en bloei-hollandrijnland.nl. Op deze websites worden voor het aanmelden voor de nieuwsbrief en het aanmelden voor bijeenkomsten persoonlijke gegevens gevraagd. Het gaat om enkele of alle van de volgende gegevens:

De gegevens zijn nodig om mensen een nieuwsbrief te kunnen mailen en/of om deelnemers te kunnen indelen bij trainingen en dergelijke, bevestigingen te versturen aan deelnemers en om ze te voorzien van informatie over de training en dergelijke, en/of mensen in te delen bij stages, bevestigen van betrokkenen, contact zoeken bij wijzigingen en om rapportages te maken voor FLOW. De ingevulde gegevens komen binnen bij het e-mailadres van de betreffende regio of bij Mailchimp. De projectmedewerkers van de regio (zoals projectleider, matchmaker en/of leeradviseur) hebben toegang tot deze gegevens, net als de projectmedewerker van FLOW die de rapportages ontvangt voor verantwoording over subsidie.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Kansenportaal.flowweb.nl en mijn.flowweb.nl

Het Kansenportaal en de Mijn FLOW-omgeving zijn onderdelen van de website van FLOW. In de Mijn FLOW-omgeving kunnen corporatiemedewerkers een Loopbaanwijzer doorlopen en naar het Kansenportaal gaan.

Voor de Mijn FLOW-omgeving moeten werknemers een profiel aanmaken. Dat bestaat uit de volgende gegevens: e-mailadres*, voornaam*, achternaam*, woningcorporatie (wordt automatisch gekoppeld via mailadres)*, woonplaats*, eventueel extra e-mailadres.

  Bij het doorlopen van de Loopbaanwijzer worden testen gedaan waarvan de resultaten in de vorm van een rapport worden opgeslagen in de Mijn FLOW-omgeving van de corporatiemedewerker. Hier kan hij of zij ook eigen documenten opslaan. Deze omgeving is alleen in te zien door de werknemer zelf.

  De Loopbaanwijzer bevat ook gegevens van loopbaanadviseurs: naam, e-mail, telefoonnummer, foto en korte omschrijving en in welke provincie ze werken of aan welke regio ze zijn verbonden.

  Op het Kansenportaal kunnen werkgevers kansen (zoals vacatures) plaatsen en kunnen werknemers deze bekijken en met hun (eventueel) ingevulde profiel op de site daarop solliciteren. Werkgevers moeten daarvoor een aantal gegevens over de kans en hun organisatie invoeren, zodat werknemers weten waarop ze reageren. Als werknemers willen solliciteren met hun profiel in het Kansenportaal, zullen ze daarvoor eveneens een aantal (noodzakelijke) gegevens moeten invoeren, anders is de sollicitatie niet volledig. Alleen de gegevens met een * zijn verplicht.

  De volgende gegevens worden gevraagd:

  Websites van derden

  Links op de genoemde sites kunnen leiden naar een website van een derde. Bovenstaande privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze websites zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.

  Wijzigen privacyverklaring

  We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 januari 2020.

  Contact

  Wil je bezwaar maken? Je kunt ons schrijven, bellen of mailen via onderstaande gegevens.

  Berencamperweg 8
  3861 MC Nijkerk
  T (088) 203 28 28
  E info@flowweb.nl