Kennis, cases en connectie in de FLOW Community Werkdruk

"Zijn er corporaties die werkdruk succesvol hebben aangepakt en die willen delen hoe?" Met die vraag gaf Bianca van Raamsdonk, HR-adviseur bij Woonwaarts, het startsein voor de FLOW Community Werkdruk. Ze stelde hem in de P&O-community van Aedes en kreeg veel respons. Patricia Willemsen, programmamanager bij FLOW, vertelt er meer over.

Wat is de FLOW Community Werkdruk?

"FLOW faciliteert een aantal communities voor corporaties. Op dit moment zijn dat er vier: Werkdruk, Tijd- en plaatsonafhankelijk Werken, SPP en Branche RI&E. We bieden een platform voor kennisdeling en ontmoeting. Dat kan online of offline zijn. We gaan met elkaar in gesprek, delen ervaringen en ontwikkelen soms zelfs concrete middelen samen."

Hoe is het ontstaan?

"Ik zag een oproep van Bianca van Raamsdonk in de P&O-community van Aedes die me triggerde. Dus heb ik gereageerd en aangeboden om een werkgroep te faciliteren vanuit FLOW. Bianca is gaan rondvragen en de interesse bleek groot. Op 12 maart 2022 zijn we gestart. Aan de eerste online meeting namen zo’n 12 corporaties deel. Inmiddels zijn we 3 meetings, veel inzichten en flink wat enthousiasme verder. De community bestaat nu uit 35 leden."


Wat doen jullie precies?

"De community is een mix van online platform en online meetings. Op het platform kun je documenten delen, vragen stellen en tips aan elkaar geven. Tijdens de online meetings bespreken we bijvoorbeeld casussen uit de praktijk met elkaar. Ik vind het belangrijk dat daar ook een expert bij betrokken is. Want het moet inhoudelijk goed zijn. Joke Koster, A&O-deskundige en projectleider van de Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties, heeft die rol op zich genomen. Ze heeft veel ervaring met corporaties en werkdruk en brengt de theorie in."

Heeft het al iets moois opgeleverd?

"Kennisdelen is mooi, maar samen tot een concreet middel komen is natuurlijk nog mooier. We hebben met de communityleden inmiddels al een praktisch werkdrukstappenplan ontwikkeld voor HR, dat bijna klaar is om met de hele branche gedeeld te worden. Joke is daar nauw bij betrokken en heeft de opzet gemaakt. We komen echt tot co-creatie. En daar hebben niet alleen de communityleden wat aan, maar de hele sector."

Welke onderwerpen bespreken jullie zoal tijdens de meetings?

"Dat is heel breed. Deelnemers dragen casussen aan en we bespreken dilemma’s. Tijdens de eerste meeting hebben we het gehad over wat werkdruk nou eigenlijk is. Wat is het verschil tussen feitelijke werkdruk en druk die je ervaart? Een expert heeft toegelicht wat stress doet in je lichaam.

Ook hebben we alle stakeholders die bij werkdruk komen kijken besproken. Van HR, OR en MT tot medewerkers zelf. Iedereen heeft zijn of haar verantwoordelijkheden. Vragen als: 'Welke organisatiemaatregelen kunnen werkdruk verlagen?', 'Wat kan een leidinggevende doen?' of 'Wat staat er in de cao over werkdruk?' kwamen ter tafel."


Is de community voor iedereen?

"De community is voor HR-adviseurs, OR-leden, leidinggevenden en bestuurders. Binnen die groep kan iedereen aansluiten. Hoe meer, hoe beter. We inventariseren waar behoeftes liggen en laten de inhoud van de online meetings daarop aansluiten. Maar je kunt natuurlijk ook alleen gebruikmaken van het online platform."

Hoe kan ik meedoen?

"Val je binnen de doelgroep, dan kun je je aanmelden via de website van FLOW. Dat is geheel vrijblijvend, dus je bent nergens toe verplicht. We houden je regelmatig op de hoogte van nieuwe meetings en je kiest zelf waar je wel of niet aan mee wilt doen. Een casus aandragen of gewoon meeluisteren, meelezen op het platform of regelmatig iets plaatsen, het kan allemaal."

Hoe kijk jij zelf aan tegen werkdruk?

"Te hoge werkdruk is een disbalans tussen eisen van het werk en de mogelijkheden van een werknemer om hieraan te voldoen. Werkdruk hoeft geen probleem te zijn, de disbalans wel. Is de balans verdwenen, dan is de druk te hoog. Werkgevers en werknemers hebben samen de verantwoordelijkheid om dit te voorkomen en op te lossen."

"Om mijn eigen werkdruk niet te hoog te laten worden, bespreek ik regelmatig mijn prioriteiten en planning met mijn leidinggevende. Dat helpt om te focussen en keuzes te maken in wat ik (zelf) doe. Ook is hersteltijd voor mij belangrijk. Lekker druk zijn is prima, maar neem voldoende tijd om te ontspannen. Goed slapen, fit blijven, de natuur in, daar besteed ik veel tijd en aandacht aan. Zo blijft mijn balans goed."

Meld je aan voor de community Werkdruk Download deze pagina als pdf