Werkdruk bespreken met de individuele medewerker

In de cao Woondiensten is bepaald dat werkdruk een vast agendapunt is in de reguliere functionerings- en beoordelingscyclus, of in andere reguliere gesprekken tussen de leidinggevende en de werknemer. Ga zo nodig bij HR na wat er op dit gebied precies van je wordt verwacht.
Plan vervolgens de gesprekken met je medewerkers in en bereid je goed daarop voor, ook op het onderdeel werkdruk. Vraag ook de medewerker om zich op het gesprek voor te bereiden, door knelpunten in het werk en gewenste maatregelen te noteren.

Daarnaast kan het goed zijn om – los van de jaargesprekken – bij een individuele medewerker na te gaan of hoge werkdruk aan de orde is. Zo’n gesprek over werkdruk voer je als de medewerker zelf over werkdruk klaagt of als je signalen krijgt dat de medewerker:

In deze gesprekken is het doel om een beeld te krijgen van de mate van werkdruk en bij hoge werkdruk te zien wat de medewerker zelf, het team of de leidinggevende daartegen kunnen doen.