Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties

Hoe is de werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen jouw corporatie? En is deze anders nu mensen vaker/deels thuiswerken? Meet dat met de Werkdruk/PSA-scan voor woningcorporaties. Deze vragenlijst behandelt onder andere de thema's werkdruk, agressie & verward gedrag en ongewenste omgangsvormen in de corporatie, afgestemd op de corporatiebranche. Hiermee krijg je inzicht in hoe het daarmee in jouw organisatie is gesteld.

Hoe kun je deze scan inzetten?

De Werkdruk/PSA-scan voor woningcorporaties kun je inzetten als:

De vragenlijsten worden ingevuld door de medewerkers van de corporatie. De vragen zijn inhoudelijk afgestemd op oorzaken die juist in de corporatiebranche spelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan werktempo en werkhoeveelheid, thuiswerk en publieksagressie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door SKB, een onderzoeks- & adviesbureau dat bekend staat om valide en betrouwbaar onderzoek. De informatiebeveiliging van SKB is gecertificeerd volgens de ISO 27001-norm.

Zorg in de voorbereidingsfase dat het werkdrukonderzoek succesvol kan verlopen:

Praktijkvoorbeelden Combineer Werkdruk/PSA-scan met een PMO of MTO Aanmelden Voorbeeldrapporten Trendanalyse werkdruk

Branchespiegel

De resultaten van de eigen corporatie worden vergeleken met de branchespiegel waar SKB reeds over beschikt. Deze omvangrijke spiegel is opgebouwd uit eerdere FLOW-brancheonderzoeken en uitgevoerde projecten bij corporaties. De resultaten van deelnemende corporaties worden onherleidbaar in deze spiegel opgenomen, waardoor deze actueel blijft. Hiermee krijgt de deelnemende corporatie inzicht op welke aspecten de werkdruk van de eigen corporatie afwijkend is en waar verbeterpotentieel zich dus daadwerkelijk bevindt.

Resultaten en corporatiegerichte maatregelen

De Werkdruk/PSA-scan meet zowel gevolgen - hoe is het met de medewerkers gesteld - als 30 oorzaken in de werksituatie. De resultaten geven inzicht in de impact van de gemeten oorzaken op de vitaliteit, waarmee je kunt zien aan welke knoppen je organisatie het best kan draaien om de werkdruk te verlagen en de vitaliteit te verbeteren.

Werkdruk PSA Scan samenhang

De resultaten worden aangeleverd in het interactieve medium TeamUp, waarmee je deze kunt bespreken in je eigen organisatie. Dit vergemakkelijkt de dialoog met onder meer medewerkers en de OR.

TeamUp geeft ook de gelegenheid om een plan van aanpak af te leiden en geeft een aantal mogelijke corporatiegerichte maatregelen als suggestie bij elk gekozen verbeterpunt.

Naast resultaten op organisatieniveau kun je ook kiezen voor aparte resultaten op afdelingsniveau. Dit geeft leidinggevenden input voor een aanpak binnen de eigen afdeling.

Elke deelnemende corporatie ontvangt een draaiboek voor het inzetten van de scan. Dit draaiboek legt stap voor stap uit hoe je de onderzoeksfase, de analyse van de resultaten en de keuze van maatregelen kunt aanpakken.

Kosten

Tot en met december 2024 worden alleen basiskosten berekend aan de corporatie; de kosten voor ontwikkeling, hosting en updates van het instrument worden vergoed door FLOW. De basiskosten zijn afhankelijk van de corporatiegrootte. Ter indicatie: voor een corporatie met 50 medewerkers bedragen in 2024 de kosten 1.973 euro, inclusief btw. Voor een corporatie met 100 medewerkers is dat 2.513 euro, inclusief btw.

De mogelijkheid bestaat om de scan te combineren met een MTO of PMO; de kosten voor zo'n maatwerkonderzoek bedragen bij 50 medewerkers 3.068 euro, inclusief btw, en bij 100 medewerkers 3.608 euro, inclusief btw.

Interesse?

Heb je interesse in de Werkdrukscan/PSA-scan voor woningcorporaties? Of wil je meer informatie? Meld dit dan per mail aan projecten@skb.nl, of bel (020) 462 78 90.