Combineer Werkdruk/PSA-scan met een PMO of MTO

Wellicht heeft jouw corporatie al een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gepland? Of een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)? En dan óók nog een onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)? Voorkom onderzoeksmoeheid bij de medewerkers en combineer de Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties met een PMO of MTO.

SKB, het onderzoeksbureau dat de sectorspecifieke Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties uitvoert voor FLOW, biedt de gelegenheid om dit PSA-onderzoek te combineren met een PMO of MTO. Deze combinatie heeft meerdere voordelen:

Voorbeeld maatregelsuggesties
Voorbeeld persoonlijk adviesrapport

PSA … MTO … PMO … Wat houdt het precies in?

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ontstaat door werkdruk en ongewenst gedrag door collega’s, leidinggevenden, maar in het geval van corporaties ook door huurders en bezoekers. Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt in dat werkdruk en ongewenst gedrag niet mogen ontbreken aan de RI&E (Risico Inventarisatie & -Evaluatie) en verdiepend moeten worden onderzocht. De Arbeidsinspectie Nederland besteedt hier dit jaar extra aandacht aan; de PSA-vragenlijst van SKB voldoet hiervoor aan alle eisen. Ook in de cao Woondiensten is een afspraak opgenomen over het tweejaarlijks onderzoeken van werkdruk. Om corporaties hierbij te ondersteunen heeft FLOW de Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties laten ontwikkelen, die speciaal is afgestemd op het werk bij corporaties.

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) geeft inzicht in de belangrijkste oorzaken van een eventuele lage tevredenheid en van de algehele vitaliteit van medewerkers. En prioriteiten om dit te bevorderen. Ellenlange vragenlijsten zijn hier niet voor nodig. Veel corporaties hebben het MTO met een vaste frequentie in hun beleid opgenomen. Kenemerkend voor een MTO zijn de onderwerpen betrokkenheid en bevlogenheid, waarmee de mate wordt aangegeven waarin de energie van medewerkers proactief door hen wordt ingezet.

Een preventief medisch onderzoek (PMO) brengt de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers in kaart, om zo verzuim en uitval te voorkomen. Dit is momenteel extra relevant, nu blijkt dat mensen na een besmetting met het coronavirus ernstige gezondheidsklachten kunnen ontwikkelen. De Arbowet verplicht werkgevers om medewerkers een PMO aan te bieden. Elke medewerker mag zelf bepalen of hij daarvan gebruikmaakt. De bedrijfsarts of een andere arboprofessional ontvangt een overzicht met de risicoprofielen van de deelnemers, om medewerkers te kunnen uitnodigen voor een gesprek. Het is mogelijk om in de vragenlijst een extra vraag te laten opnemen waarin deelnemers expliciet hun toestemming kunnen geven om hun antwoorden te delen met de arbodienst of professional.

Er is een overlap in de vragenlijsten van PSA/MTO/PMO. Dit maakt dat een combinatievragenlijst niet betekent dat deze twee keer zo lang wordt. Bij een combinatie van de Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties met een MTO kunnen bijvoorbeeld – naast betrokkenheid en bevlogenheid – vragen worden toegevoegd over de waardering van de functie, afdeling en organisatie en over actief leren en het nemen van initiatieven in het werk. De keuze voor uitbreiding van de vragenlijst voor een MTO is vrij. Voor een combinatie van de PSA-scan met een PMO dienen in elk geval gezondheidsvragen te worden toegevoegd; het is immers een medisch onderzoek. Maar ook vragen over de kantooromgeving, leefstijl, fysieke belasting en slaap zijn hierbij voor de hand liggend. Bij een combinatie-onderzoek is het altijd mogelijk om extra onderwerpen of eigen vragen toe te voegen.

Wil je meer weten? Mail gerust naar projecten@skb.nl of bel (020) 462 78 95.