Top 4 oorzaken & maatregelen

Welke oorzaken in de werksituatie leiden tot het grootste energieverlies bij corporatiemedewerkers? Dat hebben we onderzocht op brancheniveau.

Top 4 van werkdrukoorzaken in de corporatiebranche (augustus 2018)

  1. Werkhoeveelheid
  2. Taakduidelijkheid
  3. Inspraak
  4. Veranderingen.

Spelen deze ook in jouw corporatie? Klik op een van de oorzaken voor mogelijke maatregelen.

Trendanalyse werkdruk

In opdracht van FLOW is ook een trendanalyse uitgevoerd op basis van de Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties. De analyse is gebaseerd op 17 corporaties die in de jaren 2021-2022 hebben deelgenomen aan de scan.

Hieruit blijken de volgende punten:

Top 3 verbeterpunten:

Download de trendanalyse (kan vanaf 22 juni)