Werkdruk

Wat is dat nu precies: ‘werkdruk’? En wat kun je als medewerker daaraan doen?

Thuiswerken videobellen

Wat is werkdruk?

Werkdruk ontstaat als een werknemer niet kan voldoen aan de eisen die het werk aan hem stelt. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker te weinig tijd heeft om zijn werk af te krijgen of onmogelijk het gewenste resultaat kan halen. Zeker wanneer een medewerker hier zelf niets aan kan veranderen, is er al snel sprake van te hoge werkdruk. Het is overigens een misverstand dat werkdruk alleen veroorzaakt kan worden door een hoog werktempo en een grote werkhoeveelheid. Ook zaken als taakonduidelijkheid, veranderingen en samenwerkingsproblemen kunnen tot hoge werkdruk leiden.

Werkdruk valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkdruk kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid.

Aan de slag met werkdruk

Als medewerker in een woningcorporatie kun je op drie manieren met werkdruk aan de slag.

Jouw werkdruk bespreken met je leidinggevende Bespreek werkdruk in functioneringsgesprek, maar trek ook aan de bel als je werkdruk te hoog is. Werkdruk bespreken in jouw team Doe mee aan het werkdrukonderzoek en bespreek dit in je team. Ben jij stress de baas? Balanceren kun je leren Wat geeft jou energie? En wat kost energie? Als je dat weet, kun je ermee aan de slag.