Werkdruk bespreken met het team

In de corporatiebranche is afgesproken dat eenmaal per twee jaar de werkgever een verdiepend werkdrukonderzoek laat uitvoeren onder de medewerkers. Daarvoor is een speciaal instrument ontwikkeld: de Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties. Als leidinggevende heb je daarbij de volgende taken:

Als je leiding geeft aan een grote afdeling kan het zijn dat je de resultaten van jouw team apart ontvangt. Bij een kleinere afdeling zijn de resultaten opgenomen in een groter geheel. In beide gevallen is het zaak om met het team de uitkomsten van het onderzoek te bespreken:

Eventueel kun je HR vragen om je bij dit gesprek te ondersteunen.

Uiteraard is het goed om ook buiten dit onderzoek het gesprek met jouw team aan te gaan als er signalen over hoge werkdruk komen. Om die signalen in kaart te brengen kun je de Signaleringschecklist werkdruk gebruiken. Ga vervolgens het gesprek met je team aan volgens de lijn zoals hierboven besproken.