Werkdruk in cao Woondiensten

In de cao Woondiensten is een artikel opgenomen met afspraken over onderzoek en aanpak van werkdruk bij corporaties.

Artikel 6.9 Arbeidsomstandigheden: Werkdruk

Naar de gehele cao Woondiensten