Werkdruk

Wat is nu precies werkdruk? En hoe kan de OR bijdragen bij het signaleren en aanpakken van werkdruk?

Direct naar: ...
Werkdruk vuist 1x1

Wat is werkdruk?

Werkdruk is een situatie waarin er een disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om hieraan te voldoen. Om goed te functioneren, moet er een goede balans zijn tussen de werklast en de belastbaarheid van de werknemer. Is die balans verdwenen, dan wordt de werkdruk te hoog. Zowel werkgevers als werknemers hebben een verantwoordelijkheid om hoge werkdruk te voorkomen.

Werkdruk valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkdruk kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid.

Stappenplan aanpak werkdruk Een duidelijk stappenplan waarmee je zicht krijgt op wat je als organisatie kunt doen en wat medewerkers zelf kunnen doen. OR en werkdruk: 10 tips Signaleringschecklist werkdruk De checklist helpt je bij het signaleren van werkdruk. Je krijgt een overzicht op basis waarvan je een beoordeling maakt. Werkdruk in cao Woondiensten De cao Woondiensten bevat een artikel met afspraken over onderzoek en aanpak van werkdruk bij corporaties. Stappenplan aanpak werkdruk & ongewenste omgangsvormen Download de Werkdruk Wegwijzer van TNO Top 4 werkdrukoorzaken corporaties Welke oorzaken in de werksituatie leiden tot het grootste energieverlies bij corporatiemedewerkers? Cases uit de corporatiepraktijk Lees de ervaringen van corporaties in interviews. Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties Meet de werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen jouw corporatie. Community Werkdruk In de community Werkdruk kun je ervaringen delen, vragen stellen en kennis opdoen over werkdruk.