Werkdruk

Wat is nu precies werkdruk? En hoe kan de OR bijdragen bij het signaleren en aanpakken van werkdruk?

Werkdruk vuist 1x1

Wat is werkdruk?

Werkdruk ontstaat als een medewerker niet kan voldoen aan de eisen die het werk aan hem stelt. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer te weinig tijd heeft om zijn werk af te krijgen of onmogelijk het gewenste resultaat kan halen. Zeker wanneer een medewerker hier zelf niets aan kan veranderen, is er al snel sprake van te hoge werkdruk. Het is overigens een misverstand dat werkdruk alleen veroorzaakt kan worden door een hoog werktempo en een grote werkhoeveelheid. Ook zaken als taakonduidelijkheid, samenwerkingsproblemen en veranderingen kunnen tot hoge werkdruk leiden.

Werkdruk valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkdruk kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid.

OR en werkdruk: 10 tips Signaleringschecklist werkdruk De checklist helpt je bij het signaleren van werkdruk. Je krijgt een overzicht op basis waarvan je een beoordeling maakt. Werkdruk in cao Woondiensten De cao Woondiensten bevat een artikel met afspraken over onderzoek en aanpak van werkdruk bij corporaties. Stappenplan aanpak werkdruk & ongewenste omgangsvormen Download de Werkdruk Wegwijzer van TNO Top 4 werkdrukoorzaken corporaties Welke oorzaken in de werksituatie leiden tot het grootste energieverlies bij corporatiemedewerkers? Cases uit de corporatiepraktijk Lees de ervaringen van corporaties in interviews.