Aanpak werkdruk voor HR

Ga je met werkdruk aan de slag binnen je corporatie? Hier vind je alle informatie over hoe je dat kan doen. In een duidelijk stappenplan dat je als HR-adviseur, manager en preventiemedewerker kunt doorlopen krijg je zicht op wat je als organisatie kunt doen en wat medewerkers zelf kunnen doen.

Stappenplan Werkdruk HR 1x1

Stappenplan voor HR

Het stappenplan is gebaseerd op de Werkdruk Wegwijzer van kennis- en onderzoeksbureau TNO, wat tot stand is gekomen met betrokkenheid van sociale partners: werkgevers en werknemersvertegenwoordigers.

Wil je advies of ondersteuning op specifieke vragen? Meld je dan aan voor de Community Werkdruk en/of neem deel aan de kennis/intervisiegroep bijeenkomsten die hierover regelmatig worden georganiseerd. Data en info hierover vind je in de Community Werkdruk.

Stappenplan werkdruk (aanklikbare pdf) Werkdruk Wegwijzer (TNO)

Waarom aan de slag met werkdruk?

Allereerst vanuit sociaal oogpunt: je wilt graag dat medewerkers op een veilige en gezonde manier werken, zodat ze gemotiveerd en met plezier hun werk doen en duurzaam inzetbaar blijven. Goed werkgeverschap maakt aantrekkelijke werkgevers; dit draagt bij aan het aantrekken en behouden van mensen. Als de werkdruk te hoog is, zijn de eisen die het werk stelt aan de medewerkers te hoog ten opzichte van hun belastbaarheid. Een structureel te hoge werkdruk kan leiden tot stress en ziekteverzuim, een verlaagde productiviteit en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Dus ook vanuit economisch oogpunt is het belangrijk om met werkdruk aan de slag te gaan. Tot slot is er een wettelijke verplichting: Werkdruk wordt genoemd in de Arbowet en valt in de wet onder 'psychosociale arbeidsbelasting (PSA)'. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Ook is dit vastgelegd in de cao Woondiensten.

Werkdruk in cao Woondiensten
Bekijk het volledige stappenplan (aanklikbare pdf) Stap 1 Voorbereiding: is er sprake van werkdruk? Stap 2 Analyse: weet je waar de werkdruk door komt? Stap 3: Dialoog: wat kun je aan werkdruk doen? Stap 4 Uitvoering: aan de slag! Stap 5 Evaluatie: heeft je aanpak succes? Community Werkdruk