Stap 2 Analyse: weet je waar de werkdruk door komt?

Deze fase gaat over het onderzoeken van de gevolgen en oorzaken van werkdruk, het analyseren van de resultaten ervan en het kiezen van de belangrijkste knelpunten op organisatieniveau. Op basis hiervan kunnen de te nemen maatregelen worden bepaald op organisatieniveau.

5. Gevolgen en oorzaken werkdruk onderzoeken

In deze stap ga je onderzoeken wat er aan de hand is, wat de mate van werkdruk is en wat mogelijke oorzaken zijn. Je gaat dus objectieve werkdrukoorzaken in de werksituatie uitvragen. Je kunt hierbij gebruik maken van de Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties, van andere vragenlijsten of van bijvoorbeeld interviews. Let wel op: vanuit de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn er criteria vastgesteld waar de inspectie op inspecteert. De branchespecifieke Werkdruk/PSA-scan voldoet aan die criteria.

Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties Basisinspectiemodule Werkdruk | Richtlijn | Nederlandse Arbeidsinspectie

6. Resultaten onderzoek analyseren

Het analyseren van de onderzoeksresultaten kan op verschillende niveaus:

In de analyse wordt gekeken naar de oorzaken van belasting (bij de Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties worden hierbij 30 aspecten meegenomen) en naar de gevolgen van de belasting: wat is de mate van vitaliteit van de medewerkers? Bij de Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties wordt voor de analyse van de onderzoeksresultaten gebruikgemaakt van de online tool TeamUp.

7. Belangrijkste (max 3) knelpunten op organisatieniveau kiezen: focus aanbrengen

In de analysefase wordt de ernst van de gevolgen en ongunstige oorzaken in de werksituatie in kaart gebracht. Op basis daarvan kunnen prioriteiten worden bepaald. Hoe kies je de prioriteiten?

Volgens de Arbowet moeten werkgevers een 'bronaanpak' hanteren: hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken en de oorzaak aangepakt. Je wilt immers geen symptomen bestrijden. Hierom is het raadzaam om vast te stellen wat de belangrijkste oorzaken zijn van een – eventueel ongunstige – score op een aspect van werkdruk (vitaliteitsonderwerpen zoals plezier in het werk, energie tijdens het werk, herstel na het werk). Prioriteiten worden dus bepaald op basis van de samenhang tussen de oorzaak en de ernst van het gevolg ervan. Met het MT en/of met de betrokken managers en medewerkers kun je het volgende bespreken:

Bespreekpunten:

Top 4 werkdrukoorzaken corporaties Naar stap 3 Dialoog: wat kun je aan werkdruk doen?