Stap 4 Uitvoering: aan de slag!

13. Overlap plannen van aanpak op teamniveau signaleren

Vanuit HR heb je overzicht over de verschillende plannen van aanpak op afdelings/teamniveau. Ook weet je welke maatregelen op organisatieniveau worden genomen. Is er overlap tussen de plannen? Is er samenwerking mogelijk tussen de teams? Kies een moment in het proces om dit te checken en eventuele maatregelen te combineren of met verschillende bedrijfsonderdelen gezamenlijk op te pakken. 

14. Start uitvoeren maatregelen op organisatieniveau en op teamniveau

Deze stap is belangrijk en hierin worden de gekozen maatregelen uitgevoerd. Blijf als HR goed in de gaten houden of dit lukt en of er nog andere zaken nodig zijn om de werkdrukaanpak te realiseren. Om tot een goede afronding te kunnen komen is ook het volgende aspect bepalend: voortgangsbewaking.

15. Voortgangsbewaking

Een valkuil bij de implementatie van een plan van aanpak is dat er stagnatie optreedt. Een enthousiast begin maar door allerlei redenen verschuift de aandacht en worden ingezette maatregelen of afspraken niet afgemaakt of nageleefd. Zorg ervoor dat het duidelijk is wie de voortgang bewaakt op organisatieniveau en op teamniveau. En dat is afgesproken hoe en wanneer hierover wordt gecommuniceerd. Ook al gebeurt er op dat moment weinig, laat medewerkers weten dat er wel wat met werkdruk gedaan wordt. 

Naar stap 5 Evaluatie: heeft je aanpak succes?