Hoe omgaan met ongewenste omgangsvormen?

Ongewenste omgangsvormen als agressie, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie bederven de werksfeer en kunnen het zelfvertrouwen, de prestaties en gezondheid van medewerkers aantasten. Ze kunnen leiden tot ziekteverzuim en uitval.

Gesprek met koffie 1x1

Ongewenst gedrag

Medewerkers van corporaties hebben vooral te maken met agressie en andere ongewenste omgangsvormen door huurders en andere klanten. Daarnaast is ook aandacht nodig voor interne ongewenste omgangsvormen; door collega’s of leidinggevenden.

De Arbowet onderscheidt vier vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer: agressie en geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie.

Vormen van ongewenst gedrag

Hoe krijg je ermee te maken?

Als leidinggevende in een corporatie kun je op drie manieren met agressie of andere ongewenste omgangsvormen te maken krijgen:

In gesprekken met individuele medewerker In een gesprek met een medewerker kun je met agressie of andere ongewenste omgangsvormen te maken krijgen. In teambesprekingen Stel dit thema herhaaldelijk aan de orde in teams die met agressie en geweld van huurders te maken kunnen krijgen. Als je zelf slachtoffer bent Als leidinggevende kun je zelf ook geconfronteerd worden met agressie of andere ongewenste omgangsvormen.

Tip

Om als leidinggevende je taken op dit uitzonderlijk gebied goed te kunnen uitvoeren, moet je op de hoogte zijn van het beleid rond agressie en andere ongewenste omgangsvormen van jouw corporatie. En het vraagt om specifieke vaardigheden. Vraag zo nodig jouw eigen leidinggevende of HR om voorlichting en training.

Zie voor uitgebreide informatie over verward en agressief gedrag van huurders de Toolkit 'verward gedrag' van Aedes.

Toolkit Omgaan met verward gedrag (Aedes)