Toolkit verward gedrag

Corporaties krijgen in het contact met huurders regelmatig te maken met verward en agressief gedrag. Zoals iemand met een psychische aandoening of dementie, een alcohol- of drugsverslaving of iemand die door een veelheid aan problemen de grip op zijn of haar leven verliest.

Werkdruk vuist 1x1

Omgaan met personen met verward gedrag

De toolkit van Aedes helpt je bij de omgang met personen met verward gedrag en bij het waarborgen van de veiligheid van medewerkers in de omgang met personen met verward gedrag. De toolkit gaat ook over omgaan met agressie. Met de toolkit weet je wat je als corporatie zelf kunt doen om escalatie te voorkomen. De toolkit ondersteunt corporaties ook bij het werken aan leefbare buurten en wijken. Dat doen corporaties onder meer door woonoverlast aan te pakken en problemen vroegtijdig te signaleren. Deze toolkit geeft je handvatten in je dagelijks werk in de wijk als sociale verhuurder. Aandacht voor voldoende begeleiding, (bemoei)zorg en ondersteuning in de wijk blijft onverminderd belangrijk.

Toolkit Omgaan met verward gedrag (pdf) Onderzoek Aedes Corporaties en Verward gedrag