Toolkit verward gedrag

Corporaties krijgen in het contact met huurders regelmatig te maken met verward en agressief gedrag. Zoals iemand met een psychische aandoening of dementie, een alcohol- of drugsverslaving of iemand die door een veelheid aan problemen de grip op zijn of haar leven verliest.

Werkdruk vuist 1x1

Omgaan met verwarde personen

De toolkit van Aedes helpt je bij de omgang met personen met verward gedrag en bij het waarborgen van de veiligheid van medewerkers in de omgang met verwarde personen. De toolkit gaat ook over omgaan met agressie. Met de toolkit weet je wat je als corporatie zelf kunt doen om escalatie te voorkomen. De toolkit ondersteunt corporaties ook bij het werken aan leefbare buurten en wijken. Dat doen corporaties onder meer door woonoverlast aan te pakken en problemen vroegtijdig te signaleren. Deze toolkit geeft je handvatten in je dagelijks werk in de wijk als sociale verhuurder. Aandacht voor voldoende begeleiding, (bemoei)zorg en ondersteuning in de wijk blijft onverminderd belangrijk.

Toolkit Omgaan met verward gedrag (pdf) Onderzoek Aedes Corporaties en Verward gedrag

Hulpmiddelen toolkit Omgaan met verward gedrag

Hieronder vind je de hulpmiddelen die zijn opgenomen in de toolkit Omgaan met verward gedrag. Er staat een verwijzing bij naar de desbetreffende pagina's in de toolkit.

Gehele toolkit (pdf) Download de gehele toolkit (alle pagina's) als pdf Psychische klachten Hoe herken ik en ga ik om met psychische klachten? (pag. 9-33) Overlast Wat kan ik doen bij overlast als gevolg van verward gedrag? (pag. 34-39) Privacywet Wat betekent de nieuwe privacywet voor mij? (pag. 40-48) Psychopathologische agressie Welk protocol kan ik gebruiken bij psychopathologische agressie? Crisissituatie Hoe moet ik handelen in een crisissituatie? (pag. 49-56) Gedwongen opname Wat zijn verantwoordelijkheden en wettelijke kaders bij een gedwongen opname? (pag. 57-59) Instanties en professionals Welke instanties en professionals kan ik inschakelen? (pag. 60-69) Zorg voor medewerkers Hoe zorg ik voor opvang en nazorg van medewerkers? (pag. 70-72) Rol buurtbewoners Welke rol kunnen buurtbewoners spelen? (pag. 73-75) Huisvesting Hoe kan ik als corporatie mensen met psychische problemen het beste huisvesten? (pag. 76)