Hoe omgaan met ongewenste omgangsvormen?

Heb je last van agressie door huurders of ongewenst gedrag door collega’s of leidinggevenden, dan kan dat de werksfeer bederven en jouw gevoel van veiligheid, jouw prestaties en gezondheid aantasten. Wat houdt het precies in en wat kun je ertegen doen?

De Arbowet onderscheidt vier vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer: agressie en geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie.

Vier vormen van ongewenst gedrag Toolkit verward gedrag

Wat kun je doen bij agressie door een huurder of andere klant?

Wat kun je doen bij ongewenst gedrag door een collega of leidinggevende?

Als je zelf slachtoffer bent:

Als je ziet dat een collega last heeft van intern ongewenst gedrag:

Algemeen: