Eerder behaalde resultaten

In 2017 en 2018 hebben tien corporaties deelgenomen aan het project Vitale Corporaties. Aanleiding voor dit project was een verdubbeling van het percentage corporaties dat de gezondheid van medewerkers als knelpunt ziet van 10 naar 20 procent in de voorgaande vier jaar. Het project is ontwikkeld en uitgevoerd door CSR Centrum, in opdracht van FLOW.

Vijf verschillende interventies werden elk bij twee corporaties uitgevoerd:

  1. Vitaliteitsmarkt: lunchmarkt met 10 kramen waar mensen met verschillende aspecten van vitaliteit konden kennismaken
  2. Powersessie Body & Mind: twee roulerende interactieve sessies met lichamelijke en mentale tips om vitaler te werken
  3. Workshop Vitaliteitsmanagement voor leidinggevenden: hoe kunnen leidinggevenden de vitaliteit van hun medewerkers bevorderen?
  4. Thema-traject BOEI: verschillende activiteiten rondom de thema’s bewegen, ontspanning, eten en inzicht in de persoonlijke vitaliteit
  5. Individuele Meting & Coaching: lichamelijke meting gedurende 3 dagen en nachten, met drie individuele coachingssessies.


Bij elke interventie werd aan 4 ‘knoppen’ gedraaid, de zogenaamde BOEI-knoppen.

Belastbaarheid = BOEI

Met een nulmeting en een effectmeting werd inzichtelijk gemaakt welke interventies de grootste toename van de belastbaarheid opleverden. De resultaten waren als volgt.


Conclusies

Overigens werd de Meting & Coaching door de deelnemers zelf het best gewaardeerd.

Uit correlatie-onderzoek blijkt dat van de vier BOEI-knoppen Ontspanning en Inzicht in eigen vitaliteit de grootste impact op vitaliteit (energie tijdens werk + herstel na werk) hebben, meer dan Bewegen en Eten. De Vitaliteitsmarkt leidt tot de grootste verbetering op ontspanning en inzicht in de eigen vitaliteit, en daarmee ook op vitaliteit:


De aanpak van belasting in de werksituatie heeft minstens evenveel impact op vitaliteit, blijkt uit hetzelfde correlatie-onderzoek:


Voor verbetering van de vitaliteit wordt het beste resultaat dus bereikt door zowel de belastbaarheid (zie 'de 5 interventies') als de belasting in de werksituatie (zie werkdruk, agressie en verandering/reorganisatie) aan te pakken.