Omgaan met verandering & reorganisatie

Reorganisaties lijken momenteel de grootste bronnen van werkdruk te zijn in de corporatiebranche. We bieden managers en leidinggevenden tools om medewerkers door reorganisaties en veranderingsprocessen te loodsen, zodat deze zo min mogelijk werkdruk of stress opleveren.

Bij het ondergaan van veranderingen doorlopen mensen in principe altijd dezelfde fases:

Elke fase kan van een minuut tot enkele jaren duren. Hoe vaker veranderingen worden meegemaakt, hoe sneller en soepeler de fases doorlopen worden.

Om zo goed mogelijk door reorganisaties of andere veranderingen te komen, is het nodig om in beweging te blijven. Om letterlijk van de ene fase naar de volgende te blijven bewegen. Hoe beter mensen dit onder de knie krijgen, hoe minder werkdruk of stress een verandering zal opleveren. Wat kun je doen om medewerkers te ondersteunen vanuit de ene fase naar de andere? Bij elke fase worden ook de belangrijkste do's en don'ts genoemd.

Meet de flexibiliteit van medewerkers bij een verandering
Communicatietips bij verandering