Toolkit Vitaliteit

Hoe kun je je vitaliteit verbeteren? En hoe die van je medewerkers als je leidinggevende bent? Bekijk de toolkit met tools voor medewerkers, HR en leidinggevenden. Onder vitaliteit verstaan we ‘energiek kunnen leven en werken’.

Vijf interventies (HR/leidinggevenden)

FLOW heeft vijf interventies ontwikkeld die de vitaliteit – en daarmee gezondheid en duurzame inzetbaarheid – van corporatiemedewerkers kunnen verhogen. Van elke interventie vind je een uitgebreide uitleg en hulpmiddelen die je kunt downloaden, zoals draaiboeken, checklists en flyers, zodat je de interventies waar mogelijk zelf kunt organiseren en uitvoeren.

Wat is vitaliteit? Ben jij eigenlijk wel vitaal? De 5 interventies met draaiboek en bijbehorende hulpmiddelen Hoe kun je de vitaliteit van je medewerkers bevorderen door hun belastbaarheid te verbeteren? Welke interventie past bij mij? Welke interventie past bij mij of mijn bedrijf? Kosten en doelgroep spelen een rol. Eerder behaalde resultaten Welke interventies leiden tot betere vitaliteit?

Tools en cursussen

Onderstaand vind je tools en trainingen om je vitaliteit te verbeteren. Voor medewerkers, HR en leidinggevenden.

Voor iedereen

Stresstest + omgaan met stress Arbo Portal 15 minuten FLOW advies en inspiratie 40 dagen vitaliteit (training) 50 plus? Jouw toekomst start hier en nu! (training) Focus like a pro (training) Mentale weerbaarheid (training)

Extra voor medewerkers

Quick scan 15-minutengesprek Jouw plan voor morgen Ontwikkelpraatkaart

Extra voor leidinggevenden

15-minutengesprek jouw plan voor morgen

Extra voor HR en directeur-bestuurders

Werkdruk/PSA-scan