Vitale corporaties

Hoe kun je de vitaliteit van je medewerkers bevorderen door hun belastbaarheid te verbeteren? Bekijk hier de toolkit. Onder vitaliteit verstaan we ‘energiek kunnen leven en werken’.

Vijf interventies

FLOW heeft vijf interventies ontwikkeld die de vitaliteit – en daarmee gezondheid en duurzame inzetbaarheid – van corporatiemedewerkers kunnen verhogen. Van elke interventie vind je een uitgebreide uitleg en hulpmiddelen die je kunt downloaden, zoals draaiboeken, checklists en flyers, zodat je de interventies waar mogelijk zelf kunt organiseren en uitvoeren.

Wat is vitaliteit? Ben jij eigenlijk wel vitaal? De 5 interventies met draaiboek en bijbehorende hulpmiddelen Hoe kun je de vitaliteit van je medewerkers bevorderen door hun belastbaarheid te verbeteren? Welke interventie past bij mij? Welke interventie past bij mij of mijn bedrijf? Kosten en doelgroep spelen een rol. Eerder behaalde resultaten Welke interventies leiden tot betere vitaliteit?