Werkdruk bespreken in jouw team

In de corporatiebranche is afgesproken dat eenmaal per twee jaar de werkgever een verdiepend werkdrukonderzoek laat uitvoeren onder de medewerkers. Daarvoor is een speciaal instrument ontwikkeld: de Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties.

Als medewerker heb je bij dat onderzoek de volgende taken:

Als zo’n teambespreking uitblijft, kaart het aan bij je leidinggevende.