Resultaat- en ontwikkelgesprek bij Talis

Talis heeft de traditionele beoordelingscyclus omgezet naar resultaat- & ontwikkelgesprekken (het R&O-gesprek). John Pijnappels, beleidsadviseur bij Talis, legt uit.

Uitdaging

“De cyclus van planningsgesprek – voortgangsgesprek – beoordelingsgesprek voelde te veel aan als een kunstje; een afvinksessie, terwijl het veel meer gaat over het voeren van een echt gesprek. We werken met allemaal professionals binnen de corporatie, en vanuit dit uitgangspunt is het heel logisch om het initiëren van een gesprek over je ontwikkeling en welbevinden bij de medewerker zelf te leggen. Zoals ik altijd zeg: ‘Je hebt zelf de keuze om bloeder of bloeier te worden.’ Met andere woorden: weet waar je energielekken zitten en waar aan de andere kant je kracht en ambitie ligt.”


Oplossing

“Concreet betekent dit dat vanuit de leidinggevende het seintje komt wanneer het tijd is om samen je gesprek (met je leidinggevende) in te plannen”, aldus John. “Wij kunnen dit vervolgens zelf inplannen. Ter voorbereiding gebruiken wij het ‘POP-formulier’, zodat we een leidraad hebben om goed beslagen ten ijs het gesprek in te gaan. Dit formulier is een handreiking. Je mag ook voor een andere vorm kiezen, zolang het doel van het gesprek maar gewaarborgd blijft.”

Resultaat

“Overigens betekent het niet dat iedereen altijd stappen intern of extern moet nemen, maar dat mag natuurlijk wel. Het gaat er meer om dat de dialoog gaat over wat jij nodig hebt en dat samen gekeken kan worden naar mogelijkheden. Daarin wordt vooral gedacht vanuit ‘wat is je toegevoegde waarde’ in plaats van ‘hoe pas je in een structuur/functie’. Dat nodigt uit om vanuit vertrouwen op tafel te leggen wat je ambities en wensen zijn. Een starter heeft hierin andere dingen nodig dan iemand tegen pensioenleeftijd.

Mij brengt deze aanpak dat ik nog met veel plezier werk en dat ik met een gerust hart naar de toekomst kijk. Ik weet dat ik met mijn kennis en ervaring nog veel kan bijdragen, eigen regie kan houden op mijn loopbaan en dat ik van toegevoegde waarde kan blijven voor Talis!”

Nieuwsgierig?

Neem gerust contact op met John Pijnappels (beleidsadviseur) bij Talis via john.pijnappels@talis.nl.

Bijbehorende documentatie

POP-formulier Talis
Download deze pagina als pdf