In de praktijk

Bekijk hoe andere corporaties werken aan een positief werkklimaat. Hoe pakken zij dit aan? Wat zijn kleine en grotere interventies en wat is hiervan het resultaat? Laat je inspireren!

Ontwikkelgesprek & eigen regie

Nicole van Rijn - Rijswijk Wonen
Ontwikkelgesprek Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen heeft een nieuwe systematiek voor de klassieke gesprekscyclus. Welke stappen heeft de corporatie genomen om daartoe te komen? En welke tools gebruikt zij daarbij? Nicole van Rijn vertelt.
Annemieke Bos - Dudok Wonen
Het goede gesprek Dudok Wonen
Dudok Wonen heeft besloten af te stappen van de traditionele manier van beoordelen. Ze wilde op een andere manier in gesprek met haar medewerkers. Annemieke Bos vertelt.
Petra Strijker - Rentree
Mijn-talentgesprek Rentree Deventer
Rentree Wonen heeft de omslag gemaakt van beoordelingsgesprekken naar ‘Mijn-talentgesprekken’ als onderdeel van het traject ‘Anders samenwerken’. Petra Strijker vertelt.
Talis - entree kantoor
Resultaat- & ontwikkelgesprek Talis
Talis heeft de traditionele beoordelingscyclus omgezet naar resultaat- & ontwikkelgesprekken (het R&O-gesprek). John Pijnappels vertelt.

Vergroten betrokkenheid

Chris van Wijk - Woonwaarts
Zelforganiserende teams Woonwaarts
Woonwaarts werkt met zelforganiserende teams. Wat is hun ervaring daarmee? Hoe richten ze het in? Chris van Wijk vertelt.
Cissie Schellings - Casade
Goeie-Buur-coaches Casade
Casade vindt dat het in wijken belangrijk is dat buren goed met elkaar communiceren, maar dat dat even belangrijk is voor collega’s. Cissie Schellings vertelt.
Iris Nieuwboer Tiwos
Feedback als randvoorwaarde voor samensturing Tiwos
Tiwos is op weg naar een samensturende organisatie. Hierbij zijn de collega’s in de teams samen verantwoordelijk voor resultaten en de kwaliteit ervan. Iris Nieuwboer vertelt.

Het is een TOP jaar

In september 2022 hebben we (in opdracht van cao-partijen) de TOP-campagne gelanceerd. Daarmee willen we de cao-afspraken over werkdruk en agressie nog eens onder de aandacht brengen. Maar we willen nog veel meer. We willen vooral veel van elkaar leren. Heeft jouw corporatie een goed voorbeeld of ben je geïnteresseerd in hoe andere dit aanpakken?

Bekijk de TOP-campagne