Prioriteiten stellen

Een goede planning is je eerste stap naar efficiënt timemanagement.

Een to-do-lijst maken

Timemanagement begint met het maken van een goede planning. Dat doe je door een to-do-lijst te maken voor een bepaalde periode. Schrijf niet alleen op wat je allemaal moet doen, maar zet bij elke taak hoeveel uur je ermee bezig denkt te zijn. De taken en de tijd zet je vervolgens in je agenda. Plan vooral ook tijd tussen de taken: voor afronding, opruimen en een korte pauze. Aan het eind van de dag kun je bekijken of je planning haalbaar was en zonodig aanpassen.

Prioriteiten stellen

Wat heeft prioriteit? Er zijn twee manieren om prioriteiten vast te stellen. De meest eenvoudige is de 'moet-ik-dit-nu-doen'-methode, waarbij je jezelf deze vraag op vijf manieren stelt. Maar je kunt voor het stellen van prioriteiten ook onderstaande prioriteitenmatrix gebruiken.

'Moet-ik-dit-nu-doen'-methode

Sta even stil bij ieder verzoek of taak die op je afkomt en stel je jezelf de volgende vragen in onderstaande volgorde.


Prioriteitenmatrix

Deze prioriteitenmatrix helpt je om van al je taken vast te stellen of ze belangrijk en/of urgent zijn.Hoe minder (ad hoc) taken in het eerste kwadrant terechtkomen, hoe meer ontspannen je kunt werken.

> Maak eens een eigen prioriteitenmatrix.

Timemanagement Training 100% op maat