Hoe omgaan met ongewenste omgangsvormen?

Ongewenste omgangsvormen als agressie, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie bederven de werksfeer en kunnen het zelfvertrouwen, de prestaties en gezondheid van medewerkers aantasten. Ze kunnen leiden tot ziekteverzuim en uitval.

Gesprek met koffie 1x1

Wat te doen als OR?

Medewerkers van corporaties hebben vooral te maken met agressie en andere ongewenste omgangsvormen door huurders en andere klanten. Daarnaast is ook aandacht nodig voor interne ongewenste omgangsvormen; door collega’s of leidinggevenden.

Ongewenste omgangsvormen worden geschaard onder de zogeheten psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Arbowet onderscheidt daarbij vier vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer: agressie en geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie.

Een werkgever dient een beleid vast te stellen om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan of te beperken. Dat schijft de Arbowet voor. De OR heeft instemmingsrecht bij het invoeren, wijzigen of intrekken van dit beleid.

Wat kan OR doen? Vormen ongewenst gedrag