Investeer in jezelf

Werk je bij een corporatie, dan heb je recht op een loopbaanbudget (ILOB). Dus ook als je oproepkracht bent of een contract voor bepaalde tijd hebt. Daarnaast kun je aan je ontwikkeling werken door functiegebonden scholing en door gebruik te maken van het zogenoemde STAP-budget. In de cao Woondiensten is opgenomen dat een corporatiemedewerker minimaal 12 uur per jaar besteedt aan zijn eigen ontwikkeling.

Direct naar: ...
Loopbaanbudget 1x1

Gebruik je loopbaanbudget

ILOB staat voor Individueel LoopbaanOntwikkelingsBudget. Het staat ook wel bekend als LOB, POB, Loopbaanbudget. In de cao Woondiensten is vastgelegd dat elke werknemer recht heeft op ILOB. Je kunt je ILOB inzetten voor scholing voor je loopbaan of jouw persoonlijke ontwikkeling. Dat kan ook gaan over een loopbaan die je wenst in de toekomst. 

Download cao

Waaraan kun je je budget besteden?

  • Een opleiding, cursus of seminar, op initiatief van jou, die gaat over het onderhouden of verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor je werk, of
  • Een opleiding, cursus of seminar die gericht is op het vervullen van een beroep en/of functie die je in de toekomst wilt gaan doen (denk bijvoorbeeld aan een overstap naar een andere afdeling of een ander vakgebied).

Op watdoejijmorgen.nl vind je veel aanbod en kun je via een persoonlijke intake ontdekken wat bij jou past. ILOB is je eigen potje geld dus, waarmee je alles uit je talent kunt halen en mee kunt bewegen met je baan. Maak er gebruik van.

Functiegebonden scholing

Jouw werkgever kan opdracht geven tot functiegebonden scholing. Deze scholing is bedoeld om jouw functie nu en in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren, en heeft dus betrekking op je werkzaamheden van nu én de toekomst. Daar horen ook de competenties bij die je nodig hebt voor de uitvoering van jouw functie, nu én in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als Excel, Teams, een e-learning duurzaamheid of trainingen die je helpen om te gaan met veranderende huurders.

Hoeveel ILOB heb je?

In de cao Woondiensten zijn de regels vastgelegd over de hoogte van dit budget. Het gaat om 900 euro per jaar bij een 36-urige werkweek. Werk je minder dan 36 uur, dan is het bedrag naar rato, met een minimum van 450 euro. Gebruik je je budget niet, dan neem je het mee naar het volgende jaar. Op deze manier kun je vijf jaar blijven ‘sparen’ tot een maximum van 4.500 euro (of een bedrag naar rato als je minder dan 36 uur werkt). 

Je kunt je budget van de komende drie jaar ook naar voren halen. Dat kan in één keer of in delen worden besteed en is alleen bedoeld voor scholing (het is dus geen inkomensbestanddeel voor vakantiegeld of pensioenopbouw).

Ieder jaar krijg je in januari vanuit je corporatie te horen hoe hoog jouw budget is. Je kunt dit ook zelf achterhalen, op deze manieren:

  • Vraag het aan je leidinggevende of aan een HR-medewerker
  • Gebruik de rekentool van Aedes.

Een medewerker die in de loop van het jaar in dienst treedt, heeft recht op een ILOB naar evenredigheid van het aantal maanden die nog resteren in dat kalenderjaar. Het bedrag kun je ieder jaar als basis nemen voor jouw persoonlijke ontwikkelingsplan. 


Cao Woondiensten
Rekentool Aedes

Vraag een opleiding met je ILOB aan

Je hoeft geen toestemming te vragen aan je werkgever om iets met je loopbaanbudget te doen. Je kunt de besteding van je ILOB invullen op dit formulier. Deze geef je vervolgens af bij jouw corporatie. Je werkgever informeert je over de administratieve afhandeling en betaalt de factuur.

In het formulier word je geattendeerd op de mogelijke fiscale gevolgen. Wat houdt dat in? Als de besteding van je ILOB fiscaal belast is, is deze belasting (de eventueel in te houden loonheffing) geheel voor jouw rekening. Je werkgever compenseert deze gevolgen niet. Dit is bijvoorbeeld het geval als de besteding van het ILOB niet voor je loopbaanontwikkeling is, maar bijvoorbeeld voor een hobby. Twijfel je of dit bij jou het geval is? Bel dan de Belastingdienst op 0800-0543. Zij kunnen het vooraf voor je toetsen.

ILOB-formulier
Opleidingen 1x1

Zet een stap in je ontwikkeling

Wat zijn jouw volgende stappen en wensen in je loopbaan? Weet je al wat je wilt? Dan kun je een opleiding gaan volgen of informeel leren door bijvoorbeeld stage te lopen bij een andere afdeling/corporatie.

Weet je nog niet precies wat je wilt of kunt? Doe dan gratis de Loopbaanwijzer van FLOW. Eens in de drie jaar mag je dit volgens de cao Woondiensten gebruiken. Wie ben je, waar ben je goed in, wat zijn je verbeterpunten, waar ligt je talent? De Loopbaanwijzer vertelt het je. Via een uitgebreide vragenlijst krijg jij een persoonlijk rapport waar je wijzer van wordt mét een vacaturematch. Bij de Loopbaanwijzer horen drie gratis gesprekken met een loopbaanadviseur. Maak er gebruik van, het helpt je verder.

Loopbaanwijzer

Maak met je budget een plan voor morgen

Welke opleidingen zijn er? En welke passen bij jouw talenten, ambities en plannen? Misschien weet je al wat je wilt, misschien heb je eigenlijk geen flauw idee. Welke vaardigheden heb jij nodig om lekker bij te blijven of juist flink te groeien? Ga aan de slag met jouw plan van morgen en ontdek waar je je budget aan kunt besteden.

Start je plan
Vraagteken

Vragen?

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen?

Neem dan contact op een van de cao-partijen:
CNV, FNV, De Unie en Aedes.

Vragen over 12 uur ontwikkeling in cao Woondiensten
Hoeveel uren besteedt de medewerker per jaar aan zijn ontwikkeling?
In de cao Woondiensten is opgenomen dat een corporatiemedewerker minimaal 12 uur per jaar besteedt aan zijn eigen ontwikkeling.
Hoe kan dit worden ingevuld door de medewerker?
Dit kan bijvoorbeeld ingevuld worden door het volgen van functiegebonden scholing (in opdracht van de werkgever), besteding van het individueel loopbaanontwikkelingsbudget, informeel leren door bijvoorbeeld stages te lopen, het invullen van de Loopbaanwijzer van FLOW of een gesprek met een loopbaanadviseur.
Kunnen de werkgever en de medewerker afspreken dat de scholingsverplichting voor de medewerker niet geldt?
De werkgever en de werknemer kunnen gezamenlijk afspreken dat de werknemer de uren voor eigen ontwikkeling niet, of op een andere wijze, invult.
Moet de leidinggevende in de werkplanning rekening houden met deze scholingsverplichting?
Ja, zodat de medewerker ook de gelegenheid heeft deze tijd aan eigen ontwikkeling te besteden.
Moet de medewerker vastleggen waaraan hij deze uren besteedt?
Ja, dit doet hij in een persoonlijk opleidings- en ontwikkelplan (artikel 10.3.2 CAO Woondiensten) zoals het Plan voor morgen.
Kan de medewerker de 12 uur voor eigen ontwikkeling invullen door het volgen van functiegebonden scholing? Is dit onder werktijd?
Ja. Als de werkgever opdracht geeft tot scholing, dan is dit altijd onder werktijd.
Kan de medewerker de 12 uur voor eigen ontwikkeling invullen door het besteden van zijn loopbaanontwikkelingsbudget? Is dit onder werktijd?
Ja dat kan. Maar het besteden van loopbaanontwikkelingsbudget vindt niet onder werktijd plaats (tenzij werkgever en werknemer hier andere afspraken over hebben gemaakt). De medewerker kan dan bijvoorbeeld op zijn roostervrije dag zijn budget besteden of vakantie of onbetaald verlof aanvragen.