Investeer in jezelf

Werk je bij een woningcorporatie, dan heb je recht op een loopbaanbudget (ILOB). Dus ook als je oproepkracht bent of een contract voor bepaalde tijd hebt. In de cao Woondiensten is opgenomen dat een corporatiemedewerker minimaal 12 uur per jaar besteedt aan zijn eigen ontwikkeling. Daar zijn veel vragen over. Zie verderop op deze pagina.

Loopbaanbudget 1x1

Gebruik je loopbaanbudget

ILOB staat voor Individueel LoopbaanOntwikkelingsBudget. Het staat ook wel bekend als LOB, POB, Loopbaanbudget. In de cao is vastgelegd dat elke werknemer na afloop van elk fulltime gewerkt jaar 900 euro opbouwt, tot een maximum van 4.500 euro. Je bepaalt zelf waaraan je dit besteedt; voorwaarde is dat de besteding bijdraagt aan je loopbaanontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan training of coaching. Op watdoejijmorgen.nl vind je veel aanbod en kun je via een persoonlijke intake ontdekken wat bij jou past. ILOB is je eigen potje geld dus, waarmee je alles uit je talent kunt halen en mee kunt bewegen met je baan. Maak er gebruik van.

Download bestedingsformulier Download cao

Maak met je budget een plan voor morgen

Welke opleidingen zijn er? En welke passen bij jouw talenten, ambities en plannen? Misschien weet je al wat je wilt, misschien heb je eigenlijk geen flauw idee. Welke vaardigheden heb jij nodig om lekker bij te blijven of juist flink te groeien? Ga aan de slag met jouw plan van morgen en ontdek waar je je budget aan kunt besteden.

Start je plan
Vragen over 12 uur ontwikkeling in cao Woondiensten
Hoeveel uren besteedt de medewerker per jaar aan zijn ontwikkeling?
In de cao Woondiensten is opgenomen dat een corporatiemedewerker minimaal 12 uur per jaar besteedt aan zijn eigen ontwikkeling.
Hoe kan dit worden ingevuld door de medewerker?
Dit kan bijvoorbeeld ingevuld worden door het volgen van functiegebonden scholing (in opdracht van de werkgever), besteding van het individueel loopbaanontwikkelingsbudget, informeel leren door bijvoorbeeld stages te lopen, het invullen van de Loopbaanwijzer van FLOW of een gesprek met een loopbaanadviseur.
Kunnen de werkgever en de medewerker afspreken dat de scholingsverplichting voor de medewerker niet geldt?
De werkgever en de werknemer kunnen gezamenlijk afspreken dat de werknemer de uren voor eigen ontwikkeling niet, of op een andere wijze, invult.
Moet de leidinggevende in de werkplanning rekening houden met deze scholingsverplichting?
Ja, zodat de medewerker ook de gelegenheid heeft deze tijd aan eigen ontwikkeling te besteden.
Moet de medewerker vastleggen waaraan hij deze uren besteedt?
Ja, dit doet hij in een persoonlijk opleidings- en ontwikkelplan (artikel 10.3.2 CAO Woondiensten) zoals het Plan voor morgen.
Kan de medewerker de 12 uur voor eigen ontwikkeling invullen door het volgen van functiegebonden scholing? Is dit onder werktijd?
Ja. Als de werkgever opdracht geeft tot scholing, dan is dit altijd onder werktijd.
Kan de medewerker de 12 uur voor eigen ontwikkeling invullen door het besteden van zijn loopbaanontwikkelingsbudget? Is dit onder werktijd?
Ja dat kan. Maar het besteden van loopbaanontwikkelingsbudget vindt niet onder werktijd plaats (tenzij werkgever en werknemer hier andere afspraken over hebben gemaakt). De medewerker kan dan bijvoorbeeld op zijn roostervrije dag zijn budget besteden of vakantie of onbetaald verlof aanvragen.