Ontwikkelen gap-analyse

Voer op basis van de uitkomsten van de vorige stappen een gap-analyse uit. Doel van deze tool is de verschillen tussen de huidige en toekomstige personele bezetting en de toekomst benodigde personele formatie in beeld te brengen. Er wordt gekeken naar kwantitatieve en kwalitatieve verschillen.

Gap analyse 1x1

Wat is het?

Het maken van een gap-analyse is een belangrijke stap waarin de uitkomsten uit de voorgaande stappen samenkomen. Door de huidige en toekomstige personele bezetting te vergelijken met de toekomstige personele formatie wordt duidelijk in welke mate er sprake is van een kwantitatief en/of kwalitatief verschil en zo mogelijk verschil in kosten en arbeidsrelaties/flexibiliteit.

Om deze tool te gebruiken heb je een speciaal account nodig. Lees onderaan deze pagina hoe je dat aanvraagt.

Naar Ontwikkelen gap-analyse (3.0)
  • Doel:​ In beeld brengen van de gap tussen de personele behoefte en het personele aanbod
  • Werkvorm:​ Voorbereiding van HR en leidinggevenden om de personele gap te bepalen. Sessie met MT en HR om de gap te concretiseren naar kwantiteit, kwaliteit, kosten en flexibiliteit
  • Betrokkenen:​ Bestuur, leidinggevenden en HR
  • Succesfactoren:​ Benutten van uitkomsten en dialoog van SPP-proces. Concretiseren van gap's
  • Tijdsduur:​ 3 dagdelen, een dagdeel voorbereiding en dagdeel sessie, dagdeel uitwerking
  • Hulpmiddel:​​ Instructie, uitkomsten SPP-proces (formatiebepaling, HR3P-schouw)

Tools gebruiken?

Een deel van de tools binnen SPP-DI is afgeschermd en alleen toegankelijk voor corporatiemedewerkers. Om daarbij te kunnen, heb je een speciaal account nodig. Ook als je al een Mijn FLOW-account hebt, heb je speciale toegang tot SPP-DI nodig. Vraag toegang aan via onderstaande knop. Graag je voor- en achternaam, mailadres, functie en corporatie vermelden.

Vraag toegang tot SPP-DI aan
Naar stap 4: Interventies & acties