Snelle tips

Al met een klein gebaar, maak je een verschil.

Starten met de vraag 'Hoe gaat het met je?' stimuleert dat de dialoog niet gelijk over de inhoud gaat. De vragen 'Waar krijg jij energie van?' en 'Waar wil jij je bijdrage aan leveren?” nodigen uit om medewerkers in te zetten op hun kracht. Focus op wat goed gaat in plaats van op wat verbeterd moet worden als insteek van de jaarlijkse gesprekscyclus. Dat geeft positieve energie. Maak als team een 'successen storyboard'. Fouten maken mag, daar leren we van. Tijd nemen om elkaar beter te leren kennen bevordert het onderlinge vertrouwen en daarmee de samenwerking. Een weekstart als begin van je werkweek: met aandacht voor elkaar, tijd om hulpvragen te stellen en te leren met elkaar. Een positief werkklimaat start bij vertrouwen hebben in de medewerkers als professionals. Laat hen de agenda bepalen bij het werkoverleg. Succesverhalen delen over loopbaanontwikkeling, opleiding en groei inspireert anderen tot het nemen van stappen. Organiseer een 'Benen op tafel'-sessie met als doel om met elkaar te brainstormen over vraagstukken die spelen: van persoonlijk tot maatschappelijk en alles er tussenin. Door je directeur-bestuurder te laten vloggen, weten de medewerkers goed wat er speelt. Dit verkleint het gevoel van afstand. Voer als leidinggevende gesprekken vanuit nieuwsgierigheid en oprechte interesse; alles is bespreekbaar en niets is 'fout' of 'verkeerd'.