Sociale steun

Sociale steun zorgt voor zelfvertrouwen en meer veerkracht.

Sociale steun kan zich in verschillende vormen voordoen. Een warme band met personen in je privéleven biedt veel steun. En op het werk ondervind je sociale steun in een prettige samenwerkingssfeer met je leidinggevende of medewerkers en in je verbonden voelen met collega’s. Onderlinge aanmoediging en waardering leveren niet alleen een prettig gevoel op, maar verbeteren ook het rendement op het werk en de gezondheid.

Hoe zoek je sociale steun?


> Hoe werk jij aan sociale steun?