Kennissessie 22 juni over Trendanalyse werkdruk

Geplaatst op: 12 juni 2023
Werkdruk 2x1

Op 22 juni organiseert FLOW een online kennissessie over de Trendanalyse werkdruk. Deze trendanalyse, uitgevoerd door SKB, is gebaseerd op 17 corporaties die in de jaren 2021-2022 hebben deelgenomen aan de Branche-Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties.

Wat is er te zien?

Uit de trendanalyse blijkt dat de gemiddelde vitaliteit van de corporatiemedewerker significant beter is dan die bij andere branches samen. Maar dat betekent helaas niet dat er geen werkdruk is. Zo is de vermoeidheid van corporatiemedewerkers de afgelopen jaren verhoogd. Verder zien we dat vooral de jongere medewerkers (t/m 34 jaar) op dit moment de meeste zorg verdienen.

Kennissessie

Op 22 juni wordt de trendanalyse gepubliceerd en organiseren we van 9.30-11:00 uur een online kennissessie. Daar gaan we onder meer in op de belangrijkste inzichten en is er volop ruimte om met elkaar hierover in gesprek te gaan. De sessie is voor alle leidinggevenden, HR-medewerkers of OR-leden die zich bezighouden met het thema werkdruk, ongeacht of ze de afgelopen periode de Branche-Werkdruk/PSA-scan hebben ingezet/gebruikt. Aanmelden kan bij Kirsten Vlaanderen of via onderstaande knop.

Trend

De trendanalyse geeft een trend aan van de 17 corporaties in de periode 2021-2022 en is geen landelijk wetenschappelijk onderzoek. Bovendien is het nadrukkelijk een momentopname. Maar de informatie in het rapport kun je gebruiken om te kijken hoe het er in je eigen corporatie voor staat ten opzichte van deze trendanalyse. En welke inzichten en maatregelsuggesties mogelijk ook in jouw corporaties van toepassing kunnen zijn.

Wil je een eigen analyse van de werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in jouw corporatie, neem dan contact op met SKB voor een oriënterend gesprek.