Update 2014 Arbo-werkboeken

In 2014 zijn de Arbo-werkboeken van FLOW weer geactualiseerd.

Direct naar: ...

Veel wijzigingen hebben er dit keer niet plaatsgevonden: de wetgeving is niet substantieel gewijzigd, en ook de vragen, die regelmatig binnen komen bij FLOW, vormden geen aanleiding om onderdelen aan te passen.

De grootste wijzigingen hebben plaatsgevonden in Arbowerkboek 6. Zo is de quickscan Agressie en geweld vervangen door een andere, meer recente korte vragenlijst. Daarnaast zijn de introducerende teksten geactualiseerd en is er nog beter aansluiting gezocht bij de overige instrumenten rond werkdruk, die op het Arbo Portal van FLOW te vinden zijn.

De volgende zaken zijn gewijzigd in de Arbowerkboeken 3 en 4:

Uit onderzoek van TNO naar PUR-isolatie is gebleken dat er een (zeer kleine) kans is op gezondheidsklachten bij bewoners in huizen waar tweecomponenten-PUR is aangebracht. De Checklijst Materiaal voor PUR is daarom aangepast.

Een tegenstrijdigheid in relatie tot de stahoogte op een ladder (in de checklijst klimmateriaal) is opgelost.

Onlangs zijn lagere grenswaarden voor asbest vastgesteld, ook de inspecties op saneringen zijn aangescherpt. Om gebruikers van de Arbowerkboeken behulpzaam te zijn is daarom in de teksten een verwijzing opgenomen naar het Landelijk Asbest Volgsysteem.