Update 2013 Arbo-werkboeken

In 2013 zijn de Arbo-werkboeken van een update voorzien.

Direct naar: ...

In Arbo-werkboek 1 is een nieuwe bijlage opgenomen, die informatie bevat over de preventiemedewerker. Omdat de wet slechts een globale indicatie van de taken benoemt voor deze medewerker, moet elke organisatie zelf bepalen welke taken deze medewerker precies krijgt toegewezen en over welke deskundigheid de preventiemedewerker vervolgens moet beschikken. De nieuwe bijlage geeft hiervoor handvatten.

Inmiddels is er bovendien voor de woningcorporaties een branche-RI&E opgesteld, een handig instrument, dat bovendien kosten kan besparen. In de Arbo-werkboeken wordt nu daar waar relevant naar deze branche-RI&E verwezen.

In de Arbo-werkboeken voor de technische dienst zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • In de checklijst ‘materiaal’ zijn de laatste bevindingen rond PUR-isolatie (naar aanleiding van een TNO-onderzoek hiernaar) opgenomen. Ook bevat de checklijst nu de meest actuele verwijzing naar een site, waar meer info over asbest is te achterhalen
  • In de checklijst ‘overzicht: klimmateriaal’ is een tegenstrijdigheid weggehaald over de stahoogte op de ladder.

Verder zijn enkele kleine wijzigingen in wet- en regelgeving in de teksten verwerkt (met name in Arbo-werkboek 1):

  • aanscherpingen rond de verplichtingen van zzp’ers ten aanzien van gezond en veilig werken
  • alle wijzigingen in relatie tot de afschaffing van de beleidsregels.

Tot slot zijn zoals gebruikelijk bij een update de literatuurlijsten aangepast en geactualiseerd.