Branchespecifieke RI&E

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) breng je de risico's en knelpunten op het gebied van de veiligheid en gezondheid in je eigen bedrijf in kaart. Zo krijg je een goed overzicht van de stand van zaken en kun je een plan maken voor de aanpak van de punten die je gaat verbeteren. De uitkomst van een RI&E vormt de basis voor je Plan van Aanpak op het gebied van arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf.

Vernieuwing

FLOW is bezig met het vernieuwen van de branchespecifieke RI&E. Dit doen we samen met een klankbordgroep van corporaties en met externe deskundigen. De vernieuwing betreft zowel de tool waarin de RI&E is gemaakt als de inhoud van de vragen. De nieuwe RI&E is dan weer helemaal up-to-date met bijvoorbeeld recente wijzigingen in de Arbowetgeving en met vragen over plaats- en tijdonafhankelijk werken. En bovenal wordt de tool veel gebruiksvriendelijker zodat deze goed zelf ingevuld kan worden bij de corporatie zelf en acties kunnen worden gedeeld.

De RI&E wordt daarmee een gezamenlijk en dynamisch document en meer onderdeel van de dagelijkse praktijk en bedrijfsvoering. We streven ernaar dat de vernieuwde branche-RI&E vanaf dit najaar gebruikt kan gaan worden.

Uiteraard zal FLOW alle corporaties die nu al gebruik maken van de branche-RI&E op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wil je ook geïnformeerd worden en/of zeker weten dat je niets over deze vernieuwing mist? Laat dan je mailadres dan hieronder achter. Voor vragen kun je contact opnemen per mail met Kirsten Vlaanderen of Patricia Willemsen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de vernieuwing van de RI&E? Laat dan hier je e-mailadres achter.

*

Op dit formulier is het privacystatement van FLOW van toepassing. Met het versturen van dit formulier ga je hiermee akkoord.

R Ien E 1x1

Wettelijk verplicht

Door deze branchespecifieke RI&E in te vullen, voldoe je aan de wettelijke verplichting om periodiek een risico-inventarisatie en -evaluatie te maken. Eigen medewerkers of externe specialisten kunnen deze RI&E, erkend door het Steunpunt RI&E, uitvoeren.
Bedrijven met maximaal 25 medewerkers hoeven de RI&E die ze met dit instrument hebben opgesteld niet te laten toetsen door een (externe) deskundige.
Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers geldt de verplichte toetsing door een gecertificeerde deskundige of arbodienst wel. Besteed je de RI&E helemaal uit aan deskundigen of een arbodienst, laat ze dan deze branche-RI&E gebruiken.

Presentatie Handleiding


Vragenlijst Mensely veilig werken corona

Om de risico's en de te nemen maatregelen vanwege corona helder in kaart te brengen, heeft RI&E-provider Mensely inmiddels ook een vragenlijst samengesteld. Hiermee kan een organisatie de meest belangrijke aandachtspunten inventariseren en bij knelpunten maatregelen nemen om het werken zo veilig mogelijk te houden, met de risico's van het COVID-19 virus. De COVID-19 vragenlijst is uitsluitend bedoeld voor de voorbereidingen die getroffen moeten worden op basis van de huidige beslissingen en maatregelen van het kabinet. We maken corporaties attent op het bestaan van deze vragenlijst. Belangrijk om te weten is dat dit een algemene, facultatief te gebruiken vragenlijst is. Het is geen vragenlijst van FLOW en deze vragenlijst vormt geen onderdeel van de Branche Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor onze sector.

Download vragenlijst

Zelf verantwoordelijk

Branchevereniging Aedes en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben de branche-RI&E samengesteld voor alle woningcorporaties in Nederland. Hiervoor is vooraf bekeken welke werkzaamheden in de woningcorporaties voorkomen en welke risico’s daaraan verbonden kunnen zijn. Toch is het mogelijk dat er in jouw bedrijf risico's of werkzaamheden zijn die niet in deze branche-RI&E zijn verwerkt. Je bent zelf verantwoordelijk voor een volledige inventarisatie, ook van de werkzaamheden en risico’s die mogelijk niet in dit instrument worden genoemd. In dat geval moet je zelf voor aanvulling zorgen. Vraag hiervoor advies aan een kerndeskundige of je arbodienst.

Evaluatie 2019

Deze RI&E is in 2019 geëvalueerd en geactualiseerd. Wanneer er veranderingen in de wetgeving of de stand van wetenschap en techniek aan de orde zijn, dan moet het RI&E-instrument bijgesteld worden. In ieder geval zullen sociale partners iedere drie jaar met elkaar vaststellen of het instrument bijstelling behoeft. Aanpassingen aan het instrument zullen via het instrument aan je worden gecommuniceerd.

Vragen over instrument?

  • Neem voor algemene vragen contact op met FLOW.
  • Voor meer specifieke vragen of opmerkingen over het inzetten van deze RI&E in jouw corporatie kun je terecht bij de contactpersoon van Mensely, Marco Ruivenkamp. Telefoon 06-54 30 31 50 of e-mail: rie-manager@mensely.nl.
  • Voor technische zaken over de rie-manager kun je contact opnemen met de servicedesk van Mensely via servicedesk@itandcare.nl of telefonisch op (030) 299 62 22.
Werken in balans4 1x1

Rie-manager voor grotere corporaties

Is jouw corporatie groter met meerdere locaties en afdelingen? Overweeg dan de aanschaf van de rie-manager. Desgewenst beschik je dan toch over de actuele gevalideerde vragenlijst zoals deze voor de branche-RI&E Woningcorporaties is samengesteld. Het tarief voor de volledige rie-manager hangt af van het aantal medewerkers.

Naast het abonnementstarief wordt eenmalig € 2.250 aan implementatiekosten in rekening gebracht. Hiervoor krijg je een rie-manager op maat: een account voor de applicatiebeheerder, eigen look & feel met het bedrijfslogo en een uitgebreide instructie binnen jouw corporatie.

Voor informatie over het tarief van de rie-manager mail rie-manager@mensely.nl onder vermelding van offerteaanvraag rie-manager.

Verschil met branche-RI&E Leaflet rie-manager

Wat kost de RI&E?

Het abonnementstarief voor de branchespecifieke RI&E is afhankelijk van het aantal medewerkers in jouw corporatie. Per jaar bedraagt dit tarief voor corporaties met:

  • maximaal 50 medewerkers: € 420,69
  • 51-150 medewerkers: € 600,93
  • meer dan 150 medewerkers: € 1.322,16

Lees meer over de kosten en voorwaarden in de Gebruiksrechtovereenkomst.

De kosten voor eventuele inhuur van externen zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Bestellen

Heb je besloten om gebruik te maken van de branchespecifieke RI&E?

Download dan het bestelformulier, vul het in en stuur het naar Mensely. Deze organisatie handelt ook de verdere facturatie af. Na ontvangst van de bestelling stuurt Mensely je een gebruiksrechtovereenkomst.

Heb je vragen over je (mogelijke) bestelling, neem dan contact op met Mensely, Marco Ruivenkamp. Telefoon 06-54 30 31 50 of e-mail: rie-manager@mensely.nl.

Ingevulde RI&E’s worden centraal opgeslagen bij IT&Care. Een inlogcode zorgt ervoor dat alleen jij toegang hebt tot deze gegevens.