Onderzoek: Hoe blijf je bij in de toekomst?

Geplaatst op: 13 oktober 2020
9 vakgebieden 2x1

Weet jij wat jouw leerbehoefte is? Dat heeft FLOW de afgelopen maanden onderzocht. We hebben een enquête gehouden die 689 personen hebben ingevuld. De kern van het onderzoek: wat is er nodig om jouw functie goed te kunnen uitvoeren, nu en in de toekomst? Voor ieder vakgebied is de leerbehoefte in kaart gebracht. Ben jij benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek en wat we voor jou gaan doen?

Het onderzoek is gedaan onder drie groepen: medewerkers, leidinggevenden/directie/bestuur en HR-/leerverantwoordelijken.

Leerbehoefte

Welke leerbehoefte is er in de toekomst bij corporaties? In de komende vijf jaar zijn er drie ontwikkelthema’s die sectorbreed en in alle vakgebieden worden herkend, namelijk:

  • Veranderende huurders
  • Duurzaamheid en energietransitie
  • Digitalisering en data-analytics.

Verder valt op:

  • Men wil leren en ontwikkelen vooral doen vanuit intrinsieke motivatie (om de eigen kennis en kunde te blijven verbreden en nodig voor eigen rol/functie).
  • Medewerkers verwachten doorgaans geen problemen om bij te kunnen blijven.
  • In het huidige aanbod worden de volgende zaken gemist: leeractiviteiten voor IT, HR(M) en Communicatie, leeractiviteiten op hbo/wo-niveau en Leerlijnen.
  • Per vakgebied is inzichtelijk wat de leerbehoeftes van medewerkers zijn tussen nu en 2 jaar en tussen 2-5 jaar.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt met behulp van subsidie van het Europees Sociaal Fonds.