Enquête cao-campagne Zet ’n stap

Geplaatst op: 10 januari 2024
LI enquete Zet n stap 7

We willen graag de impact meten van de Zet ’n stap-campagne. Vul je de vragenlijst voor ons in?

Afgelopen jaar (2023) is de cao-campagne Zet ’n stap uitgevoerd door FLOW in samenwerking met De Corporatie Academie. Doel van de campagne was om onze branche nog meer met leren en ontwikkelen aan de slag te laten gaan. (Een volledige toelichting en onderbouwing van de doelstelling is terug te vinden in de cao Woondiensten van 2023; bijlage 10.)

Het gaat daarbij om drie aspecten :
1. Het aan de slag gaan door medewerker en leidinggevende
2. De omslag maken van bewustwording naar doen door medewerker en leidinggevende
3. De borging van duurzame inzetbaarheid als onderdeel van de strategie van corporaties.

Enquête/vragenlijst

Om meer informatie te krijgen over het succes en de impact van deze campagne hebben we een enquête opgesteld. We vragen je hierin naar de bekendheid van de campagne, het gebruik van de ingezette middelen en de impact van de campagne. Het zijn 17 vragen en invullen duurt ongeveer 5 minuten. Gegevens worden anoniem verwerkt. We zijn er heel blij mee als we feedback ontvangen, dus dank je wel alvast! Mede op basis van de antwoorden uit de enquête zal bekeken worden welke aspecten van de campagne mogelijk gecontinueerd kunnen worden in 2024.