Corporatiekring Leren 20 juni zeer waardevol

Geplaatst op: 06 juli 2023
Corporatiekring Leren 22062023 1

Op 20 juni was er een Corporatiekring Leren met als thema: Strategie en de Lerende Organisatie. Het was een boeiende en waardevolle bijeenkomst met veel kennisdeling en ruimte voor informeel contact. Lees de hoogtepunten.

Na een inleiding door Johannes Osinga, directeur van FLOW en De Corporatie Academie, een dynamische kennismaking en het uitdelen van een Zet ’n Stap Canvas werden in twee interviewrondes vier kennisdelers uit de sector geïnterviewd, die allen op een eigen manier bezig zijn met het verbinden van leren en ontwikkelen aan de eigen organisatiestrategie.

Bert Moormann, directeur-bestuurder bij Domesta, vertelde onder andere over zijn drijfveer om te ontwikkelen en te innoveren en de ontwikkeling van Domesta van project- naar regieorganisatie. Met een andere, meer gelijkwaardige, benadering van de huurder. Geen reorganisatie met een sociaal plan, maar een organisatieverandering met het uitgangspunt dat iedereen mee ontwikkelt. Vanuit de organisatie en de leiding krijgt iedere medewerker de ondersteuning die nodig is om mee te ontwikkelen.

Corporatiekring Leren 23 juni 2023


Marjolein de Boer, adviseur Organisatie & Ontwikkeling bij Laurentius, nam ons mee in de ontwikkeling die Laurentius heeft doorlopen. Op basis van een ondernemingsplan met een besturingsfilosofie en visie op leiderschap, waarbij wendbaarheid en continu meebewegen, vooruitzien en anticiperen de kern is. Er is een kader waarbinnen gewerkt wordt met kernwaarden/kerncompetenties. Interne doorstroom (‘treintjes’) wordt gestimuleerd.

Nazli Esen, adviseur strategie en financiën bij Woonstichting ‘thuis, vertelde over de reis van ‘thuis om een lerende organisatie te worden waarbij de leanmethodiek is geïmplementeerd. Leren en continu verbeteren is steeds meer vanzelfsprekend aan het worden. Deze mindsetverandering is gestart vanuit de bestuurder die de leanmethodiek heeft geïntroduceerd door hem voor te leven. Vanuit nieuwsgierigheid die daaruit is ontstaan bij collega's is de olievlek van ‘continu verbeteren’ gegroeid. Nu neemt continu verbeteren een steeds prominentere plek in, wat zichtbaar is in verbeterteams, een adviseur Lerende organisatie en de klanttevredenheid.

Hans van Emmerik, senior adviseur Leren en Ontwikkelen bij de Alliantie, vertelde onder andere over het concreet maken van het ondernemingsplan voor de medewerkers door teamsessies: wat betekenen deze strategische doelen voor jouw werk? Deze sessies helpen de medewerkers om te bepalen: wat draag ik bij aan de strategische doelstellingen? Wanneer dit helder is, voelen medewerkers zich (nog) meer betrokken doordat ze hun bijdrage aan het grote geheel zien. Tevens ging hij in op het stimuleren van het gebruik van e-learnings van GoodHabits en het maken van persoonlijke ontwikkelplannen bij de Alliantie. Hij legde ons zijn uitdaging voor: hoe zorg je dat mensen van beide instrumenten gebruikmaken?

Corporatiekring Leren 23 juni 2023


We sloten de bijeenkomst af met een overzicht van inzichten over organisatieontwikkeling / een lerende organisatie.

In november wordt een tweede Corporatiekring Leren georganiseerd. Schrijf je vooral in via onderstaande knop en we brengen je als eerste op de hoogte als data en inhoud bekend zijn.