Gids voor Het nieuwe werken

Ga binnen je corporatie aan de slag met het nieuwe werken. Of zet daarin juist een volgende stap. De Gids voor Het nieuwe werken helpt je daarbij.

Nieuwe werken iets voor jou?

Het nieuwe werken is een manier van samenwerken waarmee je je organisatie flexibeler en slagvaardiger maakt. Het draagt sterk bij aan het duurzaam meedoen van medewerkers. Het nieuwe werken is een andere manier van het organiseren van werk waarbij medewerkers meer vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen om - binnen gestelde kaders - hun werk in te vullen. Deze gids voor het nieuwe werken helpt om deze aspecten bespreekbaar te maken binnen de afdeling P&O, de OR, het management en met je overige collega’s in de organisatie.

Stap in waar je wilt

Het nieuwe werken vraagt (vaak) om een andere manier van denken. Het is dikwijls een cultuuromslag. Die maak je niet van de een op andere dag. De ene organisatie heeft baat bij een grootschalige aanpak, terwijl de andere juist met enkele aspecten aan de slag gaat. Deze gids gaat in op de fasen die je kunt doorlopen. In elke fase worden doel, aanpak en aandachtspunten beschreven, af en toe aangevuld met goede voorbeelden en tips. Je kunt zelf bepalen waar je instapt, geheel afhankelijk van
de huidige situatie binnen je woningcorporatie.

Gids voor het nieuwe werken
Gids voor het nieuwe werken