Jaarverslag 2020

Geïnteresseerd in ons jaarverslag? Download het hier!

Jaarverslag 2020
FLOW infographic over 2020

Het jaarverslag en de accountantsverklaring liggen ter inzage bij FLOW. Het verslag en de accountantsverklaring kunnen we ook op aanvraag toezenden (tegen betaling van de daaraan verbonden kosten).