Voldoende kantoorruimte

De minimale hoeveelheid vloeroppervlak die een medewerker in een kantoorvertrek of callcenter moet hebben is te berekenen aan de hand van onderstaande tabel.

Voor een medewerker met een bureau waarop een plat beeldscherm staat met lees/schrijfvlak plus een kast is 7 m² nodig. 

Om na te gaan of een kantoorruimte groot genoeg is voor het aantal medewerkers, vergelijk de benodigde oppervlakte met de netto-vloeroppervlakte van het totale kantoorvertrek. (Ofwel: het vloeroppervlak zonder de ruimte voor wanden, kolommen en ruimten lager dan 1,5 m. Looproutes worden wel meegeteld.)