Tegengaan overmatige werkdruk thuis

De werkgever draagt ook zorg voor het tegengaan van overbelasting thuis.

Sommige thuiswerkende medewerkers lopen namelijk het risico om te lang met hun werk bezig te zijn en hun werkdruk verder op te voeren. Dat kan versterkt worden als er ongeschreven regels in een corporatie zijn, waardoor er bijvoorbeeld een beeld ontstaat dat er ook in de avonduren en het weekend op e-mails of andere berichten gereageerd moet worden. 

Sommige medewerkers hebben bij thuiswerk extra moeite om een goede balans te vinden tussen werk en privé. Bovendien kan een medewerker die thuis werkt, minder steun of begeleiding ontvangen van een leidinggevende of collega's. Door al deze factoren kan de werkdruk thuis oplopen.

Maatregelen

Om overmatige werkdruk bij het thuiswerken te beheersen zijn de volgende maatregelen aan te bevelen: