Preventie van RSI bij beeldschermwerk

De term RSI (Repetitive Strain Injury) wordt gebruikt voor aandoeningen aan de nek, schouder, armen, polsen of handen. Deze aandoeningen kunnen ontstaan door beeldschermwerk.

RSI kan onder andere tot uiting komen in pijn of ontstekingen aan de zenuwen, spieren, gewrichten en pezen. Overigens wordt ook de term KANS (Klachten Aan Nek en Schouder) gebruikt.

Om RSI/KANS te voorkomen is een aanpak op 5 terreinen nodig, de 5 W's.

1. Werktaken

Zorg voor functies met afwisseling van beeldschermtaken met andere werkzaamheden. Stimuleer dat medewerkers hun werkzaamheden onderbreken waarbij ze de werkplek verlaten (lopend telefoneren, overleg bij collega en dergelijke).

2. Werktijden

Beperk het beeldschermwerk, bij voorkeur tot maximaal 6 uur per dag. Bij meer uren beeldscherm per dag is het nog belangrijker om de andere 4 W's goed in orde te hebben. Pauzeer in ieder geval voldoende. Eventueel kan pauzesoftware behulpzaam zijn.

3. Werkdruk

Hoge werkdruk geeft meer spierspanning in schouder en nek en vergroot de kans op RSI. Zie voor de aanpak het onderdeel werkdruk op deze Arboportal.

4. Werkplek

De beeldschermwerkplek moet ergonomisch in orde zijn. Dat geldt voor de stoel, de werktafel en de verlichting. Zie daarvoor de tekst Ergonomische beeldschermwerkplek. Een werkgever kan de beeldschermwerkplekken op kantoor laten beoordelen door een deskundige.

5. Werkwijze

De medewerker zelf is ook een bepalende factor. Stel de beeldschermwerkplek goed in, ga recht voor het beeldscherm zitten, zorg voor afwisseling, pauzes en beweging en zorg voor een goede mengeling van toetsen- en muisgebruik. Draag zo nodig een beeldschermbril.
De werkgever kan het gewenste gedrag stimuleren door het aanbieden van voorzieningen, voorlichting en toezicht.

Om een medewerker een indicatie te geven of er een risico is op RSI bij het beeldschermwerk dient de Checklist Beeldschermwerk voor medewerkers.