Arbo bij baliewerkzaamheden

Medewerkers van corporaties voeren baliewerkzaamheden uit aan de receptie en in woonwinkels / klantenservice. Klantencontact aan de balie wordt vaak gecombineerd met beeldschermwerk.

Dit brengt specifieke risico’s met zich mee, zoals RSI en andere vormen van fysieke belasting als gevolg van langdurig staan/zitten, eventueel in ongunstige houdingen. Baliemedewerkers kunnen in hun werk geconfronteerd worden met agressie en geweld van klanten. Voor dit laatste zie: het thema Agressie en ongewenst gedrag in deze Arboportal.

Er zijn drie balievormen, ieder met hun eigen ergonomische aandachtspunten.


1. Een zit-stabalie

(de medewerker zit, de klant staat)


2. Een zit-zitbalie

(klant en medewerker zitten tegenover elkaar)


3. Sta-stabalie

(zowel medewerker als klant staat)