Arbo-bladen

Heb je bij jouw corporatie te maken met zaken rond de Arbowetgeving? De Arbo-werkboeken van FLOW omvatten vrijwel alle aspecten daarvan. Maar soms verdient een onderwerp net wat meer aandacht, waarbij ook de veiligheid in het geding kan zijn.

We hebben die onderwerpen geselecteerd en daarover korte en gerichte Arbo-bladen opgesteld. Onderstaande Arbo-bladen zijn in april 2016 vernieuwd.

Arbo-blad 1: De woningcorporatie als opdrachtgever
Arbo-blad 2: De woningcorporatie als werkgever
Arbo-blad 3: V&G-coördinatie
Arbo-blad 4: Veilig werken op daken
Arbo-blad 5: Steigers en ladders
Arbo blad 1