Arbeidsmarktonderzoek 2021

Op veler verzoek is FLOW – in opdracht van de cao-partijen (Aedes, FNV, CNV, De Unie) – gestart met het Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2021, hét arbeidsmarktonderzoek van de sector! Zowel werkgevers als werknemers zijn bevraagd. Het onderzoek is inmiddels afgelopen. In oktober verschijnt het rapport met de resultaten.

Arbeidsmarkt

Inzicht in de arbeidsmarkt van nu en straks

Door als corporatie mee te doen met het Arbeidsmarktonderzoek lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid in de sector. Bovendien krijg je als corporatie een benchmarkrapportage waarin de uitkomsten vanuit zowel werkgevers- als werknemersperspectief worden vergeleken met de uitkomsten van de gehele sector. Deze resultaten zijn waardevol voor je (strategisch) personeelsbeleid.

Hoe groter de respons, hoe meer je straks uit het onderzoek kunt halen, uit je eigen rapportage of in één van de sessies met andere corporaties.

Veelgestelde vragen

Focus op toekomst én praktijk

FLOW heeft onderzoeksbureau Regioplan opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. Welke ontwikkelingen zijn er op de arbeidsmarkt tussen nu en 2025? Welke kansen en knelpunten zijn er? Welke mogelijkheden en oplossingen zijn er voor personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid van corporaties? Op deze en andere vragen geeft het onderzoek antwoord. Het onderzoek komt in oktober 2021 beschikbaar op deze website.

Het onderzoek bevat als altijd inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: tussen en binnen de sector, regionaal en landelijk. Maar het speelt ook in op actualiteiten:

  • Naast de arbeidsmarkt geeft het onderzoek ook inzicht in duurzame inzetbaarheid.
  • Het onderzoek is meer toekomst- en oplossingsgericht.
  • De vragenlijst is korter en makkelijker in te vullen dan voorheen.
  • Naast het gebruik van vragenlijsten en statistische bronnen vertalen we dit keer de uitkomsten ook samen met corporaties, door middel van interviews en groepssessies.
  • Vul je de vragenlijst in, dan krijg je een persoonlijke rapportage van jouw uitkomsten vergeleken met de sector.
  • Wil je als werkgever extra informatie, bijvoorbeeld om een onderwerp uit te diepen? FLOW kan je die kosteloos leveren vanuit haar interactieve dashboard.
HR dashboard 1x1

Wanneer resultaten?

In oktober 2021 zijn de resultaten beschikbaar. Corporaties ontvangen dan het onderzoeksrapport, een individuele rapportage inclusief vergelijking met de sector en de rapportages kunnen worden uitgewisseld, vergeleken en toegepast in FLOW-sessies.

Veelgestelde vragen Andere vragen? Bel of mail ons!