Arbeidsmarktonderzoek 2021

Op veler verzoek is FLOW – in opdracht van de cao-partijen (Aedes, FNV, CNV, De Unie) – gestart met het Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2021, hét arbeidsmarktonderzoek van de sector! Er is zowel een werkgeversvragenlijst als een werknemersvragenlijst uitgezet.

Arbeidsmarkt

Inzicht in de arbeidsmarkt van nu en straks? Doe mee!

Door als corporatie mee te doen met het Arbeidsmarktonderzoek lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid in de sector. Bovendien krijg je als corporatie een benchmarkrapportage waarin de uitkomsten vanuit zowel werkgevers- als werknemersperspectief worden vergeleken met de uitkomsten van de gehele sector. Deze resultaten zijn waardevol voor je (strategisch) personeelsbeleid.

Zo’n 70 van de 288 corporaties hebben de vragenlijsten tot nu toe ingevuld, en we willen natuurlijk graag dat zoveel mogelijk corporaties en werknemers meedoen! Hoe groter de respons, hoe meer je straks uit het onderzoek kunt halen, uit je eigen rapportage of in één van de sessies met andere corporaties.

Veelgestelde vragen

Focus op toekomst én praktijk

FLOW heeft onderzoeksbureau Regioplan opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. Welke ontwikkelingen zijn er op de arbeidsmarkt tussen nu en 2025? Welke kansen en knelpunten zijn er? Welke mogelijkheden en oplossingen zijn er voor personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid van corporaties? Op deze en andere vragen geeft het onderzoek antwoord. Het onderzoek komt in oktober 2021 beschikbaar op deze website.

Het onderzoek bevat als altijd inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: tussen en binnen de sector, regionaal en landelijk. Maar het speelt ook in op actualiteiten:

  • Naast de arbeidsmarkt geeft het onderzoek ook inzicht in duurzame inzetbaarheid.
  • Het onderzoek is meer toekomst- en oplossingsgericht.
  • De vragenlijst is korter en makkelijker in te vullen dan voorheen.
  • Naast het gebruik van vragenlijsten en statistische bronnen vertalen we dit keer de uitkomsten ook samen met corporaties, door middel van interviews en groepssessies.
  • Vul je de vragenlijst in, dan krijg je een persoonlijke rapportage van jouw uitkomsten vergeleken met de sector.
  • Wil je als werkgever extra informatie, bijvoorbeeld om een onderwerp uit te diepen? FLOW kan je die kosteloos leveren vanuit haar interactieve dashboard.
HR dashboard 1x1

Hoe werkt het ook alweer?

Vanaf 31 mei is de werkgeversvragenlijst en uitleg over de werknemersvragenlijst verstuurd naar alle corporaties. De ontvanger is HR of anders de algemene infomail. Aan hetzelfde adres is rond 7 juni een mail gestuurd met het verzoek de werknemersvragenlijst te verspreiden onder medewerkers binnen de corporatie. Dit gaat via het uploaden van mailgegevens in het online-portaal RMON. Deze afgeschermde en beveiligde mailgegevens worden vervolgens alleen benut voor geautomatiseerde verzending van een persoonlijke code voor de werknemersvragenlijst. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt en zijn door niemand tot individuele medewerkers te herleiden.

In oktober 2021 zijn de resultaten beschikbaar. Corporaties ontvangen dan het onderzoeksrapport, een individuele rapportage inclusief vergelijking met de sector en de rapportages kunnen worden uitgewisseld, vergeleken en toegepast in FLOW-sessies.

Veelgestelde vragen Andere vragen? Bel of mail ons!

Plan het in of doe het samen

Het duurt ongeveer 15 tot 30 minuten om de werkgeversenquête in te vullen. Het invullen van de werknemersenquête duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Tussentijds kun je opslaan en de werkgeversvragenlijst kun je ook door een collega laten afmaken. Het zijn drukke weken voor de zomer en met het thuiswerken is de hoeveelheid e-mailverkeer gestegen. Het kan ook zijn dat je de mail vanuit het onderzoeksportaal RMON niet meteen hebt herkend. Of dat de werkwijze met doorzetten en uploaden van vragenlijsten vragen oproept. Daar hebben we begrip voor en denken we graag in mee. Bel of mail gerust: het onderzoeksteam zit voor je klaar.

Bel of mail onderzoeksteam

Uitnodiging niet ontvangen?

Op 31 mei hebben alle corporaties de uitnodiging voor dit onderzoek ontvangen. Hebben jij of één van je collega’s de mail voor de werkgeversvragenlijst nog niet ontvangen, is deze niet binnengekomen op het algemene adres en ook niet in de spamfilters terechtgekomen? Stuur dan even een bericht naar arbeidsmarktonderzoek@flowweb.nl. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een nieuwe uitnodiging.

Mail voor nieuwe uitnodiging