Uit de praktijk

SPP-DI stappenplan is een combinatie van expertise van FLOW en toetsing in de praktijk via 5 pilots van in totaal 18 corporaties verspreid over het land. Lees hun verhalen.

Vijf pilots

  • Noord-Nederland: Patrimonium en Woonborg deden SPP in een gezamenlijk proces en voeren aansluitend een DI-programma door.
  • Zuid-Holland Noord: Ons Doel, Habeko Wonen, Meer Wonen en Woondiensten Aarwoude ondernamen gezamenlijk SPP-kick-off-sessies en hielden tijdens hun SPP-processen onderling contact.
  • Oost-Nederland: Triada gaat als relatief kleine corporatie met SPP-DI aan de slag, past waar nodig het stappenplan aan op haar schaal, en wisselt ervaringen met de andere pilots uit in de Klankbordgroep.
  • Expeditie Loopbaan: Tien corporaties uit dit Brabantse samenwerkingsverband doorlopen samen hun SPP, wisselen uit en leren onderweg van elkaar, en benutten de regio voor kansen zoals doorstroom en invoeren van datagedreven HR. De corporaties zijn: Brabant Wonen, Casade, Laurentius, Stadlander, Woonpartners, Thuisvester, Joost, Thuis, Woonkwartier en Zayaz.
  • Stichting Eelder Woningbouw (SEW): Deze pilot is gedaan om specifiek in de praktijk te werken met en leren van het instrumentarium in een kleine corporatie. Daaruit is een draaiboek van SPP-DI in één dag gekomen. 
Lees de verhalen van Patrimonium en Expeditie Loopbaan