SPP-DI-trainingen

Bekijk de verschillende basis- en vervolgtrainingen voor HR en leidinggevenden.

SPP-DI-basistraining

Training SPP & Duurzame inzetbaarheid: 2 kanten van dezelfde medaille

Tijdens deze training ga je (inter)actief en praktisch aan de slag met alle stappen van SPP, waarbij duurzame inzetbaarheid als thema actief wordt opgepakt bij iedere stap. Je ontvangt handvatten & inspiratie en beleeft onderdelen van SPP om na de training een SPP-ontwerp-op-maat te maken voor je organisatie. Zo krijgt duurzame inzetbaarheid (DI) betekenis binnen SPP.

  • Na de training heb je alle ingrediënten om duurzame inzetbaarheid op strategische wijze te integreren in het maken van een SPP-plan. Je kunt een op maat SPP-ontwerp maken voor je organisatie, waarin duurzame inzetbaarheid aandacht en betekenis krijgt, zodat je er vakkundig mee aan de slag kunt.
  • Eendaagse training (online of offline 2 losse dagdelen) voor HR-adviseurs.
  • Deze training wordt betaald door een bijdrage van FLOW en het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hierdoor zijn de kosten voor deelnemers beperkt tot 80 euro (vrijgesteld van btw).
Meer info / inschrijven SPP-DI-basistraining

SPP-DI 2.0-training

Realisatiekracht SPP en duurzame inzetbaarheid - hoe krijg en houd je het in beweging?

Anders denken – andere invalshoeken om duurzame inzetbaarheid te benaderen in je organisatie. Van papier naar daadkracht in de dagelijkse praktijk!

  • Na deze training kun je een DI-aanpak op maat maken, waarbij je kritisch gekeken hebt naar je organisatie en op zoek bent gegaan naar passende toekomstbestendige mindset, tools en werkwijzes.
  • Eendaagse training (online of offline 2 losse dagdelen) voor directeur-bestuurders, leidinggevenden met ervaring in SPP.
  • Deze training wordt betaald door een bijdrage van FLOW en het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hierdoor zijn de kosten voor deelnemers beperkt tot 150 euro (vrijgesteld van btw).
Meer info / inschrijven SPP-DI 2.0-training.

Steun van ESF

Deze trainingen worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van FLOW en het Europees Sociaal Fonds. Daardoor zijn de kosten voor de deelnemers zeer beperkt.